Vrijwilligerswerk als wederdienst

“De praktijkervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst in sport zijn positiever dan vaak wordt gedacht”, zo wordt geconcludeerd in het rapport ‘Voor wat hoort wat? Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst’, opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vrijwilligerswerk als wederdienst, een rapport van het Verwey Jonker InstituutWederdienst
Steeds vaker vragen sportverenigingen aan hun leden een wederdienst zoals bardienst, jeugdleden trainen, een wedstrijd fluiten of PR-werkzaamheden. Wie dat niet doet, kan rekenen op extra contributie, een reprimande of soms zelfs royement. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe deze arrangementen werken en of het de betrokkenen bevalt.

Keuze
Verrassend genoeg zijn de ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst vaak positief, ook bij mensen die er in eerste instantie de nodige scepsis over hadden. Wel willen vrijwilligers graag een keuze hebben in het soort wederdienst dat ze gaan doen. “U vraagt, wij draaien” wekt bij moderne burgers weerstand op.

Moralistische argumenten
De onderzoeksresultaten zijn belangrijk binnen het huidige maatschappelijk debat over de verzorgingsstaat en actief burgerschap. Daarin voerden moralistische argumenten vaak de boventoon. In de praktijk van wederdiensten troffen de onderzoekers hele andere kwesties aan: ‘Hoe vraag ik iets aan mijn leden of aan de familie van mijn cliënten? Hoe benut ik enthousiasme? Hoe leg ik de afspraken vast en wat doe ik als iemand zich daar niet aan houdt? Hoe maak ik dat professionals familiebetrokkenheid waarderen?

Wetgeving 
De onderzoekers roepen de overheid op het zelfbeheer in de kinder- en daklozenopvang niet met wetgeving te hinderen. Ook zijn er in de zorg extra inspanningen nodig van de overheid om koudwatervrees weg te nemen. Nu mist de sector kansen om de betrokkenheid van mantelzorgers op een goede manier uit te bouwen.

Introductie 
Er zijn enkele randvoorwaarden van belang als men vrijwilligerswerk als wederdienst vraagt: een behoorlijke introductie van de ‘nieuwe’ vrijwilliger, begeleiding en coördinatie van de ‘werkzaamheden’ en de match tussen vrijwilliger en de groep die met hem of haar te maken krijgt. Ook is het belangrijk dat de vragende organisatie vriendelijk is tegen de ‘nieuwe’ vrijwilliger en vertelt wat er van de kant van de organisatie tegenover staat.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant