Vrijwilligersverzekering een must voor alle gemeenten

Een door de overheid gestimuleerde participatiesamenleving leunt steeds meer op vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor elke gemeente, maar vaak niet (goed) verzekerd. Om het belang van hun bijdrage aan de samenleving te benadrukken zouden alle gemeenten een vrijwilligersverzekering moeten afsluiten.

Het afsluiten van een goede vrijwilligersverzekering is een must voor alle gemeenten die geen risico willen lopen op onverwachte aansprakelijkheidsclaims voor schade door vrijwilligerswerk.VNG heeft voor gemeenten een collectieve vrijwilligersverzekering ontwikkeld met een automatische dekking bij eenmalige activiteiten.

Schaderisico
Niet alleen de waardering voor het werk van vrijwilligers bij sportverenigingen is een reden om een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering dekt ook risico’s die gemeenten lopen door hun inzet en schade die zij ongewild kunnen aanrichten. En geen enkele Nederlands gemeente heeft in deze tijd van budgettaire krapte, behoefte aan een grote, onverwachte aansprakelijkheidsclaim.

Twee polissen
VNG Verzekeringen heeft een aantal basiseisen geformuleerd waaraan een goede vrijwilligersverzekering moet voldoen. Op basis hiervan zijn twee polissen ontwikkeld, de VNG Vrijwilligers BasisPolis met een complete dekking voor de vrijwilligers in de gemeente en een VNG Vrijwilligers PlusPolis met een rechtsbijstanddekking en een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid.

Voor wie (niet)?
De vrijwilligersverzekering is ontwikkeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk doet. Hun werkzaamheden dienen een maatschappelijk belang maar er bestaan een paar uitzonderingsgroepen die onder aparte regelingen vallen zoals vrijwilligers bij de vrijwillige politie en mantelzorgers. Het is voor sportwethouders zinvol om na te gaan of de gemeente een goede vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.

Vraag- en antwoordpagina
Vrijwilligerswerk – ook bij sportverenigingen – is belangrijk maar brengt risico’s met zich mee. Daarom moeten gemeenten er zeker van zijn dat alle vrijwilligers voldoende verzekerd zijn. VNG Verzekeringen heeft een brochure samengesteld over de vrijwilligersverzekering, naast een vraag- en antwoordpagina over vrijwilligersbeleid en het aanbieden van maatschappelijke stages binnen gemeenten.


    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant