Vrijwilligersverzekering Groningen ook voor sportclubs

Ook vrijwilligers bij sportverenigingen in de gemeente Groningen, zijn automatisch verzekerd via collectieve vrijwilligersverzekering.

In Groningen doen veel vrijwilligers werk voor anderen of de samenleving. Degenen die dat doen zijn dan automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Groningen.

 

Veel Groningers werken als vrijwilliger in een sportclub, als buddy van zieke mensen of als verkeersregelaar of klaar-over. Zij zijn voor dit werk verzekerd via een vrijwilligersverzekering.

Collectieve vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk is belangrijk en doorgaans onbetaald werk dat vaak ook risico´s met zich mee brengt. De gemeente Groningen wil niet dat organisaties met vrijwilligers het risico lopen om niet of onvoldoende verzekerd te zijn.

De gemeente heeft daarom, als onderdeel van haar vrijwilligersbeleid, een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Ook de organisatie waarvoor deze vrijwilligers werken, is dus verzekerd.

Wie zijn er verzekerd

Iedere vrijwilliger die in welk verband dan ook, onverplicht en onbetaald, werk doet voor anderen en/of de samenleving, en waarbij bovendien een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.

Alleen de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer zijn hiervan uitgesloten. Voor de vrijwilligers geldt geen leeftijdsgrens en zij hoeven zich niet als zodanig bij de deelnemende organisaties te registreren.

De volgende risico’s zijn verzekerd:

1. verkeersaansprakelijkheid van rechtspersonen (verzekerd bedrag 1.000.000 euro);
2. aansprakelijkheid voor vrijwilligers (verzekerd bedrag 2.500.000 euro);
3. aansprakelijkheid voor rechtspersonen (verzekerd bedrag 2.500.000 euro);
4. bestuurdersaansprakelijkheid van vrijwilligers (verzekerd bedrag 500.000 euro);
5. ongevallen voor vrijwilligers (verzekerd bedrag 12.500 euro bij overlijden en 25.000 bij blijvende invaliditeit);
6. rechtsbijstand voor vrijwilligers (verzekerd bedrag 40.000 euro) en
7. persoonlijk eigendommen van vrijwilligers (verzekerd bedrag 5.000 euro per gebeurtenis).

In geval van schade

In geval van schade moet een benadeelde een schade aangifteformulier volledig invullen. Hij of zij moet dit formulier vervolgens ondertekend versturen aan het Team Verzekeringen van de gemeente Groningen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.