Vrijwilligers verzekerd door De Ronde Venen

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten op vele gebieden, zoals bij sportverenigingen. Maar waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis, ook tijdens vrijwilligerswerk. Daarom heeft de gemeente De Ronde Venen voor hen collectief de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Vrijwilligers hoeven zelf niets te doen. De gemeente regelt de verzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers, stagiairs en mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.

Ook incidenteel vrijwilligerswerk in De Ronde Venen

Vrijwilligerswerk dat af en toe gedaan wordt, zoals bijvoorbeeld activiteiten rond een Sinterklaas intocht, is ook verzekerd. De verzekering die De Ronde Venen heeft afgesloten voor zowel jonge als oudere vrijwilligers, verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt:

  • aansprakelijkheid van de vrijwilligers
  • aansprakelijkheid van de organisatie
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • ongevallen
  • schade aan persoonlijke eigendommen
  • rechtsbijstand

Bijzondere groepen zijn apart verzekerd

Vrijwilligerswerk dat over de grens gedaan wordt, en dat te maken heeft met rampenbestrijding, is niet via deze verzekering gedekt. Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten bij de brandweer en bij de politie vormen twee bijzondere groepen. Voor hen zijn meer specifieke regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering.

Het is voor vrijwilligers die al onder een collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente vallen, toch goed om na te gaan of alle risico’s zijn afgedekt. Het kan belangrijk zijn om een of meer aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Schade digitaal melden

Schade kan aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk worden doorgegeven via een formulier op de website. De gemeente heeft het steunpunt van Tympaan-De Baat gevraagd om als tussenpersoon te fungeren voor deze verzekering. Het schadeformulier zal na controle worden doorgestuurd naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Deze zal schade in behandeling nemen en zo snel mogelijk informeren over de verdere procedure.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant