Nieuwe regels voor vrijwilligerswerk voor WW’ers

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met een WW-uitkering die vrijwilligerswerk willen doen. Er is vastgesteld bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk met behoud van WW is toegestaan. Deze organisaties en het soort vrijwilligerswerk moeten aan een aantal nieuwe regels voldoen.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor mensen met een WW-uitkering die vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zoals sportverenigingen.Onbetaald werk
Voor het UWV is vrijwilligerswerk ‘onbetaald werk dat wordt gedaan voor een maatschappelijke organisatie die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers’. Deze organisaties hebben een ANBI-status of een SBBI-status. Sportverenigingen worden daar doorgaans onder gerekend.

ANBI of SBBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen zoals kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat zijn instellinegn zoals sportverenigingen of zangkoren. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, kan gevonden worden op de website van de Belastingdienst.

Uitsluitend door vrijwilligers
Een andere voorwaarde om onder de nieuwe regels met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen is dat dit werk binnen de organisatie al minstens 1 jaar lang uitsluitend door vrijwilligers wordt gedaan. Ook mag er het jaar voor de start van het vrijwilligerswerk geen vacature voor dit werk zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijkt het UWV naar een andere werkplek bij deze of een vergelijkbare organisatie.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk
De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan 4,50 euro per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat 2,50 euro per uur. Iemand met een WW-uitkering mag als vrijwilliger niet meer verdienen dan 150 euro per maand en niet meer dan 1.500 euro per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Mensen die een WW-uitkering ontvangen moeten volgens de nieuwe regels, vrijwilligerswerk altijd binnen één week nadat bij hen bekend is dat zij bepaald vrijwilligerswerk gaan doen of dat bij hen bekend had kunnen zijn, aan het UWV melden.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.