Goed clubbeleid voorkomt vaak vrijwilligerstekort

Duidelijke afspraken over wat vrijwilligers voor de vereniging kunnen betekenen en andersom bevorderen een prettige samenwerking en voorkomen vaak een vrijwilligerstekort. Werkafspraken bieden bovendien duidelijkheid over wederzijdse rechten en plichten en wat een vrijwilliger van de organisatie kan verwachten.

Een goed beleid zorgt ervoor dat vrijwilligers en vereniging plezierig samenwerken. Sportverenigingen die een modern vrijwilligersbeleid voeren, kampen minder vaak met een vrijwilligerstekort.

Beleidsplan biedt duidelijkheid

Een beleidsplan beschrijft de wijze van werving, het behoud, de waardering van vrijwilligers en de wijze waarop het werk wordt gecoördineerd. Zo’n plan biedt duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Op Sportwerkgever.nl staan een aantal vaak gestelde vragen met antwoorden over o.a. werkgeverschap en werkgeversvergoedingen.

Handleidingen, modellen en voorbeelden

Voor het opstellen en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid zijn diverse handleidingen, modellen en voorbeelden beschikbaar zoals:

Wetten en regels

In goed vrijwilligersbeleid gaat niet alleen een vrijwilligerstekort tegen maar besteedt ook aandacht aan de wettelijke regels. Sportclubs zijn op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het gebied van (vrijwilligers)werk.

Zorgverplichting en arbobeleid

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat dat werkgevers aansprakelijk zijn als zij toerekenbaar te kort schieten in hun zorgverplichting. Hieronder vallen ook stagiaires. In de praktijk betekent dit dat iedere organisatie verplicht is een arbobeleid te voeren. Onderstaande organisaties bieden hierover informatie.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant