Lidmaatschap is meer dan het betalen van contributie

Verenigingsbestuurders proberen ieder jaar opnieuw hun club op orde te krijgen voor de seizoensstart en het vrijwilligerstekort op te lossen. Maar v.v. BVV’63 moest onlangs haar jeugdafdeling opheffen door een gebrek aan vrijwilligers. Met goede invulling van het begrip ‘lidmaatschap’ was dit nooit gebeurd.

Lidmaatschap moet meer zijn dan contributie betalenHet lidmaatschap van een vereniging brengt met zich mee dat ieder lid zich standaard beschikbaar moet houden voor vrijwilligerswerk.

Wat houdt lidmaatschap in
Op een vrijwilligerstekort zijn theorieën los te laten zoals ‘de individualisering van de samenleving’ maar bewustwording bij verenigingsleden van wat een lidmaatschap precies inhoudt, opent wellicht meer ogen.

Sport te koop?
Niet zelden krijgt een verenigingsbestuurder te horen dat een speler als lid “toch al contributie betaalt” en daarom niet ook nog eens achter de bar moet gaan staan of moet gaan helpen bij trainingen. Het betalen van contributie wordt in deze redenering gelijkgesteld aan het kopen van een pak melk maar een lidmaatschap van een vereniging is meer dan een aankoop.

Verplichting
Je betaalt en krijgt het product (melk) als tegenprestatie, je betaalt de contributie en je krijgt het product (mogelijkheid tot beoefening van de sport). Hoewel alom geaccepteerd, zit in deze gedachte een belangrijke fout. Het betalen van de contributie is een ‘verplichting’ die is verbonden aan iets dat veel meer omvat, namelijk het lidmaatschap van een sportvereniging.

Samenwerkingsverband
Deze lidmaatschapsverhouding maakt het verschil ten opzichte van het kopen van een pak melk. Door het aangaan van het lidmaatschap wordt iemand lid van een vereniging, een samenwerkingsverband van mensen. Het doel van bijvoorbeeld een voetbalvereniging (vastgelegd in de statuten) zal vaak zijn: “De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.”

Bijdrage aan het doel
Door het aangaan van de lidmaatschapsverhouding treedt een lid toe tot een groep samenwerkende leden met een gezamenlijk doel, het beoefenen van een sport. Dit groepsdoel wordt dus ook het doel van een lid dat dient bij te dragen aan het bereiken van dit doel, onder andere – maar niet uitsluitend – door betaling van contributie. Het lidmaatschap van een vereniging is dus meer dan het betalen van contributie en het beoefenen van een sport! Het betekent ook als vrijwilliger bijdragen aan verenigingsactiviteiten.

Bewustwording
Bovenstaande uiteenzetting beoogt uitsluitend meer inzicht te geven in wat het lidmaatschap van een sportvereniging inhoudt zodat de positie van leden duidelijker wordt en daarmee een grotere bijdrage kan worden geleverd aan een bloeiender verenigingsleven in Nederland. En er geen jeugdafdelingen meer stilgelegd hoeven te worden.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant