Hoe dwingend mogen sportverenigingen zijn in hun vrijwilligersbeleid

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de voorzitter van de Tweede Kamer antwoord op vragen die worden gesteld over het verplichtende karakter van het vrijwilligersbeleid van Atletiekvereniging RKHAV te Hulst.

Geachte voorzitter,

Met deze brief reageer ik mede namens de staatssecretaris van VWS op het verzoek van de griffier van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 januari 2013. In de bijlage bij de genoemde brief wordt een aantal vragen gesteld over het verplichtende karakter van vrijwilligerswerk voor een sportvereniging.

Verplichten
1. Kan een sportvereniging ouders/verzorgers/leden verplichten om vrijwilligerswerk te doen? Verder vraagt de briefschrijver of diezelfde sportvereniging ouders/verzorgers/leden kan verplichten om een boete te betalen als deze, om welke reden dan ook, geen vrijwilligerswerk kunnen of wensen te doen?

Minister Schippers
Als toestemming is verkregen van de leden in een algemene ledenvergadering is het bestuur van een (sport)vereniging vrij om afspraken te maken over de manier waarop activiteiten en werkzaamheden voor de vereniging door leden moet worden ingevuld. Dit geldt ook het opleggen van een eventuele boete of toeslag op de contributie indien leden geen vrijwilligerswerk willen of kunnen doen.

Juridisch correct
2. Is het juridisch correct wat het bestuur de ouders/verzorgers/leden opdraagt?

Minister Schippers
Hierop kan ik in algemene zin antwoorden dat dit het geval is, mits zij hierbij binnen de grenzen van de wet blijven. Ik zie overigens geen aanleiding te veronderstellen dat hier een wettelijke norm wordt overschreden.

Werkwijze
3. Zijn er meer sportverenigingen in Nederland die dezelfde werkwijze toepassen?

Minister Schippers
Het is mij bekend dat veel sportverenigingen er voor kiezen op een vergelijkbare wijze leden te betrekken bij de werkzaamheden van de vereniging. Deze activiteiten werden in het verleden door de leden spontaan opgepakt. Nu wordt de behoefte gevoeld hier een dwingender karakter aan te geven. Het blijft daardoor voor verenigingen mogelijk om de contributie laag te houden.

Wettelijk geregeld
4. Is er wettelijk iets geregeld op het gebied van vrijwilligerswerk?

Minister Schippers
Dat is niet het geval. Ik hoop dat de briefschrijver toch in overleg met het bestuur van de atletiekvereniging gaat om te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen.

Belang van het kind
Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Het lijkt mij dat in een persoonlijk gesprek tussen de briefschrijver en de vereniging veel mogelijkheden zijn om hier uit te komen in het belang van het kind. Mocht de financiële situatie van de briefschrijver het betalen van de contributie van de sportvereniging voor de kinderen lastig maken dan kan wellicht het jeugdsportfonds soelaas bieden.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mevrouw drs. E.I. Schippers

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant