Eénmalig verhoging aantal VOG’s tot 120.000

Via een Kamerbrief bericht staatssecretaris Klaas Dijkhoff over een verhoging en ontwikkelingen inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) n.a.v. toezeggingen die zijn gedaan, alsmede in antwoord op Kamervragen over het bericht dat scholen steeds vaker een VOG vragen om moeilijke leerlingen te weren.

Dijkhoff informeert over het succes van de gratis VOG voor vrijwilligers, de VOG in internationaal verband en de voortgang in het communicatietraject voor jongeren.

Gratis VOG

Sinds 1 januari 2015 is de gratis VOG voor vrijwilligers structureel met als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk te voorkomen. Dit gebeurt door vrijwilligers met relevante antecedenten, uit het vrijwilligerswerk met kinderen en verstandelijk beperkten te weren.

Regeling is succesvol

Sinds 2015 stelt het ministerie jaarlijks 100.000 VOG’s gratis beschikbaar voor organisaties die voldoen aan de voorwaarden. Deze regeling is succesvol. In de eerste helft van 2016 kwamen er meer dan 900 aanvraagorganisaties bij en werden er ruim 43.500 VOG’s verstrekt. Het totale aantal is al opgelopen tot meer dan 100.000.

Verhoging van 100.000 naar 120.000

De staatssecretaris vindt het van groot belang dat vrijwilligersorganisaties blijven investeren in veiligheid. Hij stelt daarom het jaarlijkse beschikbare aantal gratis VOG’s van 100.000 voor 2016 éénmalig naar boven bij tot 120.000. Voordat de staatssecretaris tot een structurele verhoging besluit, wil hij eerst de trend in gratis VOG-aanvragen over een aantal jaren afwachten.

Internationale screening

Daarnaast wil de staatssecretaris samen met andere Benelux-landen nagaan of de nationale ‘screeningsystemen’ grensneutraal kunnen worden gemaakt om burgers die binnen de Benelux over de grens werken, tegemoet te komen en informatie-uitwisseling tussen de landen te stimuleren.

Jonge VOG-aanvragers

Naar aanleiding van gesprekken met een groot aantal partijen concludeert het ministerie dat de huidige informatievoorziening van Justis nog onvoldoende aansluit bij de belevingswereld van jonge VOG-aanvragers. Daarom heeft Dijkhoff de Screeningautoriteit Justis verzocht de informatievoorziening aan te passen aan het begripsniveau van jongeren. De brieven die jongeren ontvangen bij het voornemen om een VOG af te wijzen, worden herschreven zodat ze makkelijker te begrijpen zijn.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.