Kabinet helpt vrijwilligers met gratis VOG regeling

Vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken, kunnen na aanmelding van hun organisatie, een VOG aanvragen via de gratis VOG regeling.

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen sinds 1 november een VOG aanvragen via de gratis VOG regeling. Dit maakt minister Hugo de Jonge op die datum bekend.

 

Het kabinet geeft met het gratis maken van een VOG, invulling aan een ambitie uit het regeerakkoord.

Kwetsbaarheid als uitgangspunt

Ongeveer de helft van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk en dat is van grote waarde voor de samenleving. Sommige vrijwilligers werken met kwetsbare mensen dus moeten zij een VOG kunnen overleggen.

Organisaties vergoeden deze kosten vaak maar hebben daar niet altijd voldoende geld voor. Dat tekort kan ten koste gaan van hun maatschappelijke activiteiten.

Gratis VOG

De oude VOG regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Maar organisaties kunnen de gratis VOG voortaan aanvragen voor alle vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie.

Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden. Maar ook leerlingen op scholen en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking.

Vrijwilligers kunnen een VOG gratis aanvragen als hun organisatie zich voor deze regeling heeft aangemeld. Op dit moment maken al zo’n 6.200 organisaties daar gebruik van. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen.

Actief preventiebeleid

Deze organisaties moeten voldoende aandacht besteden aan het risico op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Daarvoor moet een organisatie actief een preventiebeleid voeren.

Onderdeel van dit beleid kan zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Maar bijvoorbeeld ook om een vertrouwenspersoon aan te stellen of gedragsregels op te stellen.

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten. Dat kan in een beleidsplan of via een link naar haar website waar dit plan staat uitgewerkt. Organisaties kunnen zich via de gratis VOG website aanmelden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.