Gratis VOG regeling en beoordeling registratie KNZB

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 12% van de verenigingen (inclusief de niet-sportverenigingen) gebruik maakt van de gratis VOG regeling.

Uit onderzoek van bureau Maverick is gebleken dat slechts 12% van alle verenigingen gebruik maakt van de gratis VOG regeling. Bij veel bestuurders blijkt hierover toch nog onbekendheid, angst of weerstand te bestaan.

 

Het laten overleggen van een VOG door trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers is één van de maatregelen die grensoverschrijdend gedrag moeten tegengaan.

Altijd een VOG

“Bij de zwembond werken wij hard aan een positieve sportcultuur en een veilige sportomgeving”, stelt de KNZB. De bond raad de bij haar aangesloten verenigingen dan ook aan om vrijwilligers altijd een VOG te laten overleggen.

Dit kost het bestuur niets mits de vereniging aan een paar voorwaarden voldoet. Zo moet een club gedragsregels hanteren en/of een vertrouwenspersoon aanstellen en/of aannamebeleid formuleren. Een vereniging moet aan twee van drie van deze opties voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen.

Beleid opzetten

Bestuurders kunnen zich bij de KNZB laten informeren over deze procedures. Zij kunnen ook ondersteuning krijgen bij het opzetten en implementeren van beleid tegen grensoverschrijdend gedrag.

Zowel de KNZB als NOC*NSF ondersteunen stappen zoals een informatiebijeenkomst of een begeleidingstraject. Meer informatie hierover kunnen clubs verkrijgen bij Petra van den Hoek, projectleider Code Blauw bij de KNZB.

Ministerie beoordeelt opnieuw

De gratis VOG registratie van clubs is vijf jaar geldig. De bond beoordeelt een registratie iedere vijf jaar opnieuw. Er zijn verenigingen die zich al begin 2015 hebben laten registreren voor de gratis VOG regeling.

Deze zullen binnenkort een oproep van het ministerie van VWS ontvangen voor een herbeoordeling. Het ministerie bekijkt dan opnieuw of een club in aanmerking komt voor de gratis regeling.

Clubs moeten er dus voor zorgen dat de herbeoordeling tijdig plaatsvindt. Want alleen dan kunnen zij ook na 2019 gebruik blijven maken van de gratis VOG regeling. En daarmee kunnen zij actief bijdragen aan een positieve sportcultuur en een veilige sportomgeving.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant