TASO II regeling sportclubs aanvragen t/m 11 oktober

Het kabinet wil de verspreiding van het coronavirus beperken en heeft daarvoor regelingen ingevoerd. Daaronder valt ook de TASO II regeling.

Het kabinet wil de verspreiding van het coronavirus beperken en heeft daarvoor een aantal regelingen ingevoerd. Daaronder valt ook de TASO II regeling.

 

 

De TASO II regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties (ASO). Deze moeten t.o.v. 2019 ten minste 20% van hun omzet aan de corona uitbraak zijn verloren.

TASO II regeling

Voor de TASO II regeling is 44,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt een loting plaats onder alle juiste en volledige aanvragen. Clubs moeten dus goed de tijd nemen om een aanvraag goed in te dienen.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de doorlopende lasten in de periode waarin de club ten minste 20% minder omzet had. Clubs kunnen ook voor twee perioden een tegemoetkoming aanvragen. Van 1 maart t/m 31 mei en van 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Voorwaarden

– Een ASO kan in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming. Dan moet t.o.v. dezelfde periode in 2019 in periode 1 en/of periode 2 ten minste 20% omzet zijn verloren. En valt binnen categorie A of B zoals hieronder vermeld. Onder doorlopende lasten wordt verstaan:

. lasten voor gas, water of licht;
. belastingen en heffingen;
. hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen;
. personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de accommodatie.

Huurverplichtingen zijn dus uitgesloten.

Amateursport aanbieden

Een ASO is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Deze moet als doelstelling hebben om amateursport aan lokale gebruikers aan te bieden met de daarbij behorende SBI-code.

Categorie A

Een ASO met doorlopende lasten van meer dan 500 en minder dan 4.000 euro in een periode.

Categorie B

Een ASO met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste 8.000 euro in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL. Een ASO met doorlopende lasten van minder dan 500 euro of tussen 4.000 en 8.000 euro, komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

SBI-code

Iedere organisatie met een KvK-inschrijving krijgt een of meerdere SBI-codes. Organisaties met SBI-code die begint met 93.1 kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9. Organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten komen daarvoor niet in aanmerking.

Personele lasten

Een club kan voor personeel een (gedeeltelijke) NOW of TOZO vergoeding hebben ontvangen. Die mag de ASO dan niet opvoeren in de TASO II regeling. Ook als de ASO voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen. Een ASO kan alleen een tegemoetkoming voor de doorlopende personele lasten aanvragen waarvoor géén NOW of TOZO vergoeding is verkregen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.