Stappenplan verduurzaming voor sportclubs

Het Kenniscentrum sport & bewegen heeft een stappenplan gemaakt waarin staat hoe een club de verduurzaming succesvol kan laten uitvoeren.

Veel sportclubs gaan straks toch maar weer aan de slag met verduurzaming. Het Kenniscentrum sport & bewegen heeft hiervoor een stappenplan verduurzaming gemaakt waarin staat beschreven hoe dat met succes kan.

Hoe maak je van het verduurzamen van een sportaccommodatie een succesvol project?

Stappenplan verduurzaming

Dit stappenplan verduurzaming helpt clubs om de verduurzaming stap voor stap aan te pakken. Het plan is zo ontwikkeld dat een club dat ook succesvol kan doen. Na iedere stap is ter controle een checklist opgenomen. In het plan staan de volgende stappen beschreven:

Stap 1 Initiatief

Je ziet mogelijkheden om bijvoorbeeld het energieverbruik van het clubhuis te verbeteren. Zoek daarvoor in deze fase medestanders in de club. Maak aan de hand van voorbeelden van andere clubs aan het bestuur duidelijk wat mogelijk zou kunnen zijn.

Stap 2 Het projectplan
Na de eerste fase stelt een projectteam een plan op. Het bestuur moet hebben aangegeven welke ruimte dit team krijgt om naar oplossingen te zoeken.

Stap 3 Onderzoek en afstemming
Zoek contact met de gemeente. Kijk of de gemeente ook al plannen heeft voor verduurzaming, bijvoorbeeld via een lokaal sportakkoord. Dat kan kansen bieden om met de gemeente op te trekken. Zoek ook contact met clubs die al zijn verduurzaamd. Inventariseer samen met de gemeente of andere clubs ook willen verduurzamen.
Stap 4 Besluitvorming, geld en offertes
Vraag het bestuur om de doelen en de mogelijkheden af te wegen. Dit moet een besluit opleveren waarin staat voor welke maatregel(en) is gekozen. Ook moet helder zijn hoe de betaling zal gaan verlopen.

Stap 5 Realisatie
De leverancier installeert, isoleert en plaatst in deze fase de apparatuur. De club ligt de gebruikers voor over het belang, maar tevens over de toepassing van de maatregelen.

Stap 6 Evaluatie en bijsturing
Volg of de maatregelen in de praktijk ook echt de besparing opleveren en evalueer de resultaten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.