SSNB helpt gemeenten met lokaal sportakkoord

Veel Brabantse gemeenten willen met een eigen lokaal sportakkoord aansluiten bij het landelijke sportakkoord. De SSNB kan hen daarbij helpen.

Veel Brabantse gemeenten willen met hun sport- en beweegbeleid aansluiten op het landelijke sportakkoord Sport verenigt Nederland. Zij willen daarop graag aansluiten met een eigen lokaal sportakkoord. De SSNB helpt hen daarmee.

 

De SSNB kan voor gemeenten de rol van procesbegeleider spelen zodat zij als volwaardige gesprekspartner met andere partijen om de tafel kunnen gaan zitten.

SSNB bouwt lokaal sportakkoord mee

Een gemeentelijke beleidsmedewerker nieuw sport- en beweegbeleid heel goed zelf ontwikkelen. Veel gemeenten geven (een deel van) dit proces echter liever uit handen aan de SSNB. Want de Sportservice Noord Brabant heeft de nodige toegevoegde waarde op sportgebied als kennispartner, verbinder en adviseur.

Activering van lokale netwerken

De SSNB kent de trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Zij brengen lokale netwerken in kaart en betrekken partijen in het veld bij de ontwikkeling van sportbeleid. Want sport wordt ook ingezet als middel om de leefbaarheid, arbeidsparticipatie en sociale veerkracht te vergroten.

Veel gemeenten zijn op zoek naar een integraal sportbeleid dat aansluit op het landelijk sportakkoord. De SSNB helpt ambtenaren in Brabant dus om zulk beleid praktisch, slim en aansluitend te ontwikkelen.

Eerst de taakafbakening

De SSNB bakent de taken met gemeenten eerst zorgvuldig af. Om het nieuwe sport- en beweegbeleid te definiëren doorloopt de SSNB samen met hen vier fasen:

1 evaluatie van de huidige beleidsperiode;
2 inventarisatie van wensen, behoeften en ideeën en helpen met een SWOT-analyse;
3 formulering van de ambities en doelstellingen van de gemeente;
4 opstelling van het (concept) sport- en beweegbeleid en afstemming met alle betrokkenen.

Lokaal sportakkoord

Het ministerie van VWS investeert 30 miljoen euro in de realisatie van lokale en regionale sportakkoorden. Het ministerie wil door heel Nederland koppelen aan het landelijke sportakkoord.

De ervaren procesbegeleiders van SSNB helpen Brabantse gemeenten dus als onafhankelijk sportformateur om elk lokaal sportakkoord vorm te geven.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant