Utrechtse tennisclubs gaan nauwer samenwerken

Samenwerking tussen tennisverenigingen in een bepaalde regio kan grote voordelen opleveren. Een aantal Utrechtse tennisclubs is daar al goed van doordrongen. VSU (Vereniging Sport Utrecht) heeft daarvoor met 19 clubs en met hulp van de KNLTB, een gezamenlijke meerjarenvisie vastgesteld.

Zo'n 19 Utrechtse tennisclubs gaan samenwerken aan vitaliteit, samenwerking, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en verhoging van het tennisniveau.Met deze meerjarenvisie hopen de verenigingen het tennis in Utrecht vooruit te helpen zodat alle clubs daarvan kunnen profiteren.

T/m eind 2018
De nieuwe meerjarenvisie werd in juli jl. tijdens een bijeenkomst bij tennisvereniging OTC in de wijk Oudenrijn, overhandigd aan SP-sportwethouder Paulus Jansen. Eind 2018 loopt deze tennisvisie af en worden de resultaten van de samenwerking geëvalueerd.

De visie heeft vijf thema’s als uitgangspunt t.w. vitaliteit, samenwerking, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en verhoging van het tennisniveau. Per thema is weer een onderverdeling gemaakt in doelen waaraan de komende 3,5 jaar door de 19 Utrechtse tennisclubs zal worden gewerkt.

Werkgroep
“Het idee kwam uit de tennisverengingen zelf die wilden weten welke mogelijkheden een betere samenwerking zouden kunnen bieden”, stelt Nynke Terpstra, die in het kader van een stage voor haar studie Sportbeleid & Sportmanagement betrokken was bij de opzet van deze samenwerking. “Een aantal verenigingen is vervolgens met VSU om de tafel gaan zitten waarna een werkgroep werd opgericht.”

Uitgangssituatie
Als eerste werd de uitgangssituatie in kaart gebracht en besproken wat er bij de diverse Utrechtse tennisclubs speelde en waaraan ze wilden gaan werken. Vervolgens hebben de verenigingen een vragenlijst ingevuld aan de hand waarvan de vijf hoofdthema’s zijn opgesteld. De verenigingen zijn daar al voortvarend mee aan het werk gegaan. Een eerste concrete resultaat van de samenwerking is de organisatie van het Utrechts tenniskampioenschap dat in 2016 voor het eerst zal gaan plaatsvinden. Dit kampioenschap zou zomaar eens het grootste regiokampioenschap van Nederland kunnen gaan worden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant