Sportcontact Zevenaar door sportclubs opgericht

De sportverenigingen in Zevenaar hadden de behoefte om zich in een platform te verenigen. Deze vereniging, bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen over zaken als subsidies en vrijwilligers- en sportaccommodatiebeleid, is nu een feit onder de voorlopige naam ‘Sportcontact Zevenaar’.

Thema’s zoals subsidieregelingen en de sportnota vragen om afstemming tussen de verenigingen. Sportcontact Zevenaar wil de spreekbuis zijn richting gemeente en sportbedrijf Ataro.

Kijken in Lochem

Voorafgaand aan de oprichting zijn een aantal clubbestuurders met regelmaat bijeen gekomen om een aanpak voor te bereiden. Daarnaast hebben zij eerst hun licht opgestoken in Lochem, waar enkele jaren geleden een vergelijkbare samenwerking is gestart.

Van elkaar leren

“Sportverenigingen kunnen veel van elkaar leren”, stelt Richard Kemperman, voorzitter van voetbalvereniging DCS. “De clubs krijgen steeds vaker te maken met ingrijpende veranderingen zoals een terugtrekkende overheid, minder subsidiebronnen en de lastige zoektocht naar vrijwilligers. Maar ook vraagstukken over nieuwe doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking ), de veranderende vrijetijdsbesteding, een gezondere leefstijl en optimale invulling van bestuurstaken, vragen om ruggespraak met andere clubs.”

Gedwongen inroostering vrijwilligers

DCS beschikt volgens Kemperman doorlopend over 250 tot 300 vrijwilligers. “Wij mogen als sportvereniging niet klagen, vrijwilligers melden zich bij ons nog altijd spontaan maar ik weet dat er veel sportverenigingen zijn die ouders van jeugdleden inroosteren voor bijvoorbeeld bardiensten. Van een dergelijke gedwongen situatie is bij DCS gelukkig geen sprake.”

Bevolkingskrimp van 17%

Een serieuze ontwikkeling in en rond Zevenaar is de vergrijzing. Kemperman beseft dat deze vergrijzing grote gevolgen zal gaan krijgen voor de lokale sportverenigingen. “Verwacht wordt dat de gemeente Zevenaar in de komende jaren te maken gaat krijgen met een bevolkingskrimp van 17%. Dat betekent nogal wat voor de organisaties en vraagt wat van het aanbod dat verenigingen hun leden willen blijven brengen.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant