Samenwerkingsafspraken NOV en NOC*NSF geformaliseerd

Op 4 juni jl. hebben NOC*NSF en Vereniging NOV een convenant ondertekend waarin de samenwerkingsafspraken tussen de twee organisaties zijn vastgelegd. In de toekomst zal intensievere worden samen gewerkt op het gebied van vrijwilligerswerk en kennisuitwisseling.

In de samenwerkingsafspraken tussen Vereniging NOV en NOC*NSF is het bijhouden van een registratielijst met personen met een tuchtmaatregel vastgelegd.NOC*NOF en Vereniging NOV gaan gezamenlijk optreden als contactpunt voor de rijksregeling Gratis VOG.

Speerpunten
De strategische alliantie bestaat sinds 1996 en omvat vanaf vandaag een aantal samenwerkingsafspraken voor de langere termijn. Tevens zijn een aantal speerpunten voor 2015 benoemd. De belangrijkste speerpunten zijn:

  1. Versterken van de samenwerking van vrijwilligersorganisaties op lokaal niveau
  2. Integriteit en preventief uitbannen van seksueel grensoverschrijdende gedrag tegen minder weerbaren
  3. Het voeren van een gezamenlijke registratielijst met personen aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd
  4. Integriteit in goed besturen met een sterke focus op de aanpak van fraude, diefstal en veiligheid
  5. Het vragen om aandacht voor integriteit, met en voor besturen van vrijwilligers- en sportorganisaties
  6. Verbetering van de positie van vrijwilligers vanuit fiscaal perspectief

Gratis VOG
NOC*NSF en Vereniging NOV treden op als contactpunt voor de rijksregeling Gratis VOG. Vereniging NOV beheert de website waarmee alle vrijwilligersorganisaties zich voor deelname aan de regeling kunnen aanmelden. NOC*NSF beheert het deel binnen deze website dat bestemd is voor sportorganisaties. Partijen onderschrijven het belang van nauwe samenwerkingsafspraken over het stimuleren en versterken van de positie van vrijwilligers en hun organisaties in het algemeen alsmede in de sport.

Kennis en belangenbehartiging
De samenwerking richt zich op het in stand houden en versterken van het vrijwilligerswerk, met speciale aandacht voor de vrijwilligers in sportorganisaties en voor de landelijke en lokale infrastructuur voor ondersteuning van het brede vrijwilligerswerk. Tevens wordt voor beide partijen het delen van kennis en de belangenbehartiging van vrijwilligers en hun organisaties en belangrijk punt van samenwerking.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.