Penderfields: sportclubs als wijkpartner onderschat

“Zorgorganisaties erkennen sportverenigingen nauwelijks als partner voor een wijkgerichte aanpak”, stellen Penny Nugteren van Penderfields en Utrechts gemeenteraadslid Sanne Scholten. Zij roepen gemeenten en zorgorganisaties op om de samenwerking met sportverenigingen aan te gaan.

Penderfields vindt dat sportverenigingen onderschat worden als wijkpartnerVrijwilligers
“Van oudsher zijn de waarden van sportverenigingen gestoeld op de uitgangspunten van de huidige transities op het gebied van zorg t.w. dichtbij mensen en sterk gestoeld op de kracht van mensen en hun sociale netwerken”, vindt Penderfields. “Als één van de weinige maatschappelijke sectoren is de sport vrijwel geheel rond vrijwilligers georganiseerd. Een groeiende groep sportverenigingen kan en wil een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken binnen het sociale domein.”

Efficiëntere oplossing
Het benutten van de sportvereniging als wijkpartner voor zorgprofessionals heeft voordelen. Een sportclub kan worden ingezet als onderdeel van zorg of ondersteuning en sporten kan een betere oplossing zijn dan een medicatieve of therapeutische behandeling van sociale en/of gezondheidsproblemen. “En blijven sporten werkt vervolgens preventief tegen gezondheidsproblemen”, stelt Penderfields.

Zelfvertrouwen
Bij de sportvereniging ontmoet je je vrienden en je buurman. Sporten bij een vereniging versterkt vaak het zelfvertrouwen om ook op andere terreinen mee te gaan doen en kan voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen. Sporten helpt volgens Penderfields ook om gedragsproblemen te verminderen.

Ontwikkeling
Natuurlijk moet er ook aan de kant van de sportvereniging nog een ontwikkeling plaatsvinden maar hieraan wordt door gemeenten, sportverenigingen en bonden volop gewerkt. Penderfields gelooft, na drie jaar ervaring in de praktijk, dat de samenwerking kan slagen als zorgaanbieders ook stappen zetten waardoor een nieuwe en potentieel zeer vruchtbare samenwerking kan ontstaan. Drie suggesties:

 • Zet (voor)oordelen over boord en leer elkaar kennen
  Hulpverleners hebben vaak een traditioneel beeld van sportverenigingen. Cliënten en patiënten van de zorgaanbieders zijn niet sportief genoeg, de vrijwillige inzet kan onvoldoende kwaliteit bieden voor de zorgvragers en men moet verplicht meedoen aan wedstrijden en het draaien van bardiensten.
  Op steeds meer verenigingen is dit beeld niet meer van toepassing. Het loont voor zorgaanbieders de moeite om te ontdekken welke verenigingen in de omgeving open staan voor een samenwerking. In de oriëntatiefase kan de gemeente of een lokale sportondersteuningsorganisatie vaak hulp bieden.
 • Organiseer samenwerking op alle niveaus
  Een voorwaarde om een samenwerking te laten slagen is dat bestuur en management van beide partijen achter de meerwaarde van de samenwerking staan. Neem de mogelijkheden die een sportvereniging biedt mee in een behandelplan en zorg voor sportambassadeurs in de gehele organisatie. Neem niet elkaars werk over. Laat de sportvereniging haar werk doen en het sportaanbod organiseren en zorg dat waar nodig professionals meekijken of -doen in de klantenbegeleiding.
 • Ga aan de slag
  Ga het gewoon doen en durf fouten te maken! Het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Start op één locatie, met één groep en leer daarvan. Vanuit die ervaringen kan worden opgeschaald naar een wijk, een dorp of een hele stad.
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant