Betere samenwerking tegen seksuele misdragingen

Er komt een betere samenwerking om seksuele misdragingen in de sport aan te pakken

NOC*NSF, de Politie en het OM gaan zich inspannen voor een betere samenwerking om ongewenst seksueel gedrag in en rondom de sport aan te pakken. En met name als er een strafbaar feit wordt vermoed.

 

De drie partijen hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd en op 28 juni op Papendal een overeenkomst ondertekend voor een betere samenwerking.

Melden en vertellen

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Seksueel misbruik in de sport heeft een grote impact op de slachtoffers en hun omgeving. Het blijkt voor slachtoffers moeilijk om over hun ervaringen te vertellen en om zich te melden bij politie of justitie. Wij kunnen hen helpen met een betere samenwerking.”

Daders oppakken

“De slachtoffers moeten in een vertrouwde omgeving hun verhaal kunnen doen. En de veroorzakers van ongewenste situaties moeten worden opgepakt. Daarom hebben wij afspraken gemaakt met politie en het OM zodat de slachtoffers worden geholpen. Want iedereen in Nederland moet veilig kunnen sporten.”

Politie aanspreekpunt

Miriam Barendse, politiechef en portefeuillehouder Zeden: “Ieder zedenteam van de politie heeft een aanspreekpunt voor zedenzaken in de sport. Deze teams zorgen voor interne en externe afstemming met de aanspreekpunten bij NOC*NSF.”

“En ieder bestuur waarmee wij praten, gaan wij wijzen op het Vertrouwenspunt Sport en het netwerk van vertrouwenspersonen.”

Elkaar vinden

Eva Kwakman, OvJ Huiselijk Geweld en Zeden: “Als wij een betere samenwerking willen, moeten wij elkaar als organisaties kunnen vinden en kennen. Zo kunnen wij optimaal reageren op wat slachtoffers is overkomen. En wij kunnen meteen ingrijpen om de veiligheid van andere sporters te waarborgen.”

Drempels wegnemen

Maar wij gaan ook meer bekendheid geven aan wat sportclubs nu al kunnen doen, zoals het gebruik van een VOG. Maar ook het aanstellen van vertrouwenspersonen binnen de club en het gebruik van het Vertrouwenspunt Sport. Daarnaast moeten voor de slachtoffers de drempels worden weggenomen om te vertellen wat hen is overkomen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant