Seksueel grensoverschrijdend gedrag en de signalen

Kinderen moeten veilig in een stimulerende omgeving kunnen sporten. Maar hoe moet je omgaan met vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sport heeft doorgaans een positieve uitstraling omdat het voor kinderen leuk en gezond is. Zij moeten te allen tijde zonder grensoverschrijdend gedrag in een veilige omgeving kunnen sporten.

 

Wanneer kinderen te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG), kunnen de gevolgen voor hen langdurig en groot zijn. Dat vraagt om oplettendheid van de omgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Zo’n 14% van de volwassen Nederlanders heeft met SGG te maken gehad. Dit gedrag is ontoelaatbaar maar wat onder dit gedrag precies verstaan?

» SGG is elke vorm van ongewenst verbale, non-verbale of fysieke seksueel gedrag of seksuele toenadering;
» Bij SGG is niet voldaan aan één of meer van de criteria ‘toestemming’, ‘vrijwilligheid’ en ‘gelijkwaardigheid’;
» Gedrag moet passen bij de (ontwikkelings)leeftijd en in de context en getuige van zelfrespect.

Schaamte en angst

Eén op de tien sporters geeft aan tijdens zijn of haar jeugd een vorm van SGG te hebben meegemaakt. Dat kan zijn gegaan om seksueel getinte opmerkingen maar ook om zware vormen zoals aanranding en verkrachting.

Zo’n 90% procent van de slachtoffers van SGG meldt dit niet of jaren later vanwege angst, schuldgevoel of schaamte. Kinderen zwijgen vaak over misbruik, vaak omdat zij bang zijn voor de consequenties.

Plegers zetten kinderen vaak onder druk om te zwijgen. Loyaliteit aan de pleger(s) weerhoudt kinderen ook vaak. In veel gevallen en schamen zij zich, voelen zich schuldig of zelfs medeplichtig.

Herken de signalen

Kinderen kunnen er moeite mee hebben om hun ervaringen aan te geven. Daarom is het fijn als anderen signalen rond grensoverschrijdend gedrag herkennen. Het is niet gemakkelijk om misbruik te herkennen, maar de volgende signalen kunnen voorkomen:

1 Minder plezier in sporten, minder goede prestaties, wegblijven, stoppen of veranderen van club;
2 Slaapproblemen, bang zijn in het donker, nachtmerries of extreme vrees voor ‘monsters’;

3 Minder eetlust, eetproblemen of voortdurend buik- of hoofdpijn zonder aanwijsbare reden;
4 Stemmingswisselingen: ongelukkig, boos, afzondering of teruggetrokken gedrag;

5 Angst voor bepaalde mensen of plekken, terugval van gedrag zoals bedplassen of duimzuigen;
6 Praten over nieuwe, oudere ‘vriend’ en daar vaak over de vloer komen.

Praten en advies

Niet al deze signalen betekenen automatisch dat er sprake is van seksueel misbruik. Maar als zich meerdere signalen voordoen, is het goed om met het kind te praten of advies te vragen aan een hulpverlener. Benader in een voorkomend geval een vertrouwenscontactpersoon, het Vertrouwenspunt Sport, de huisarts of de zedenpolitie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.