Patronen achter het functioneren van clubbesturen

Welke patronen zitten er achter het goed of minder goed functioneren van sportverenigingen

Naast het ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling van verenigingen, zoekt Back to Basics ook patronen die als basis kunnen dienen voor een betere toekomstbestendigheid van clubs.

 

Er zijn patronen die bijdragen aan het functioneren van een club. Patronen die bestuurders houvast bieden bij de bepaling van zaken waaraan zij hun tijd het beste kunnen besteden.

Complexer clublandschap

Het clublandschap is in de loop der jaren steeds complexer geworden. De ongeorganiseerde sport groeit als kool dus dat vraagt meer van traditionele sportclubs. Sportclubs blijken echter nog altijd de kurk te zijn waarop de georganiseerde sport drijft.
Aan het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening, worden door de leden steeds meer eisen gesteld. Maar hoe kunnen clubbestuurders in deze veranderende omstandigheden goed blijven functioneren?

Daarvoor blijken de verhoudingen tussen de leden en de gedeelde opvattingen en waarden doorslaggevend te zijn. Ook bleek dat de verenigingscultuur veel invloed heeft op de clubprestaties.

Goed contact

Voorafgaand aan het onderzoek werden zes bestuurders bevraagd over het functioneren van hun club. Hieruit kwam naar voren dat clubs die het goed doen, een duidelijke strategie hebben. Voor hen staan het organiseren van voetbalactiviteiten voor de leden centraal en blijkt goed contact met de buitenwereld en de gemeente essentieel te zijn.

Verborgen motor

Back to basics formuleerde zes veronderstellingen over ‘de verborgen motor’ achter het functioneren van clubs. Aan de hand hiervan werd gekeken naar de invloed die deze op het functioneren kunnen hebben.

Dat functioneren werd vervolgens afgemeten aan de hand van de tevredenheid van de leden, de financiële prestaties en het aantal ‘opgelopen’ gele en rode kaarten.

Vijf belangrijke patronen

Er zijn vijf patronen die als voorbeeld kunnen dienen voor goed presterende sportclubs:

• Hoe meer de strategie van het bestuur zich richt op de leden, hoe hoger de ledentevredenheid maar hoe lager de financiële prestaties;
• Hoe meer aandacht van het bestuur voor de capaciteiten van de leden, hoe beter de financiële prestaties;
De ledentevredenheid bleek groter te worden al naar gelang de familiecultuur binnen een club sterker was;
• Hoe duidelijker de taken van de vrijwilligers, hoe hoger de ledentevredenheid en de sportiviteit op het veld;
• Hoe meer een bestuur leden en vrijwilligers actief waardeert, hoe beter de club presteert.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant