RBC Roosendaal royeert spelertje na wangedrag ouders

RBC Roosendaal royeert jeugdspelertje na wangedrag ouders

RBC Roosendaal heeft een spelertje geroyeerd omdat zijn ouders zich herhaaldelijk misdroegen. Zij zijn daar meermaals op aangesproken. Voor de club was de maat vol toen de ouders toch verschenen nadat met hen was afgesproken dat zij voorlopig zouden wegblijven.

Moeder Katie Luijten ontkent niet dat zij soms explosief reageert. Zij heeft al eens haar excuses aangeboden bij RBC Roosendaal en de tegenpartij, ook voor een voorval aan de zijlijn.

Weinig speeltijd

De meest recente ergernis is dat Jayden volgens zijn moeder te weinig speeltijd krijgt sinds hij hersteld is van een blessure. “Hij zit daar maar op de bank om iedere zaterdag een kwartiertje te mogen spelen. Daar betalen wij die club niet voor.” Achteraf vindt de moeder dat zij haar emoties anders had moeten uiten. “Nu is mijn kind de dupe.”

Rechtvaardig besluit

Het is de eerste keer dat RBC Roosendaal om deze reden een jeugdspeler wegstuurt. Voorzitter Jos Hermsen van RBC heeft niet de behoefte om in te gaan op wat er is gebeurd. “Dit is een gevoelige kwestie en we hebben een rechtvaardig besluit genomen.” RBC heeft echter geen juridisch advies ingewonnen voordat het royement is uitgesproken.

Vertrouwenspersoon

RBC heeft de ouders van Hayden regelmatig gewezen op de normen en waarden die de club wil uitdragen. In een gesprek met o.a. de vertrouwenspersoon werd afgesproken dat zij voorlopig niet meer op het complex zouden komen. De moeder maakte zich echter ook zorgen om de gezondheid van Jayden. “Ik wilde bij hem zijn en dan houdt niemand mij tegen.” De ouders maken het royement nu aanhangig bij de rechtbank.

Onredelijk besluit

Volgens sportjuriste Marjan Olfers bestaat de kans dat de rechter de beslissing van RBC Roosendaal zal terugdraaien. “Het besluit is onredelijk want het kind wordt nu gestraft en niet de ouders. Het belang van het kind moet altijd centraal staan. Volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft Jayden recht op spel en ontwikkeling.”

Toegangsverbod

Olfers: “Er is een alternatief waarmee Jayden bij RBC kan blijven voetballen en dat is een toegangsverbod voor de ouders op het RBC complex. Door royement van het jongetje laat RBC hem nu de dupe worden van het optreden van zijn ouders. En dat is niet de juiste oplossing.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant