Noodpakket voor sportclubs van 150 miljoen gevraagd

NOC*NSF vraagt sportminister Martin van Rijn nadrukkelijk om een bijdrage van 150 miljoen euro voor een noodpakket voor sportclubs.

NOC*NSF vraagt minister van sport Martin van Rijn om een financieel noodpakket voor sportclubs. Dit pakket moet de vaste lasten van de clubs gedurende de eerste maanden van de crisis compenseren.

 

Sportclubs missen veel inkomsten terwijl de vaste lasten doorlopen. Die onbalans trekt een zeer zware wissel op hun financiële positie. 

Netwerk staat onder druk

“Het netwerk van vrijwilligers en een beperkt aantal professionals staat onder zware druk”, stelt NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen. “Zonder ingrijpen legt een groot aantal sportverenigingen het loodje. En dat terwijl juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo duidelijk is.”

“Wij wij hoe zwaar de coronacrisis de sportverenigingen treft. Door het opschuiven van kosten houden clubs het hoofd nu nog boven water. Maar het staat een fors aantal verenigingen al wel aan de lippen.”

TOGS-, NOW- en TOZO-regelingen

Veel sportclubs hebben het moeilijk. Leden zeggen op maar de gebruikelijke instroom laat op zich wachten. En deze ontwikkeling werkt door bij de sportbonden. De TOGS, NOW en TOZO regelingen helpen zeker.

Maar verloning van medewerkers gebeurt vaak via sportservicebureaus. Maar clubs zijn formeel volgens het loonheffingsnummer niet de werkgever. Zij komen dan dus niet voor de NOW in aanmerking. Voor TOGS en TOZO geldt een vergelijkbare situatie.

Sport op de spaarstand

NOC*NSF verwacht dat het financiële effect van de coronacrisis bij de clubs nog lang zal doorwerken. En naar verwachting staan sponsors ook niet in de rij om hun steun op de oude voet voort te zetten.

De hele sport staat op een soort ‘spaarstand’ voor wat de activiteiten betreft. Zo min mogelijke kosten maken is nu het devies. De clubs doen al veel zelf maar kunnen de acute financiële klappen niet alleen opvangen.

Noodpakket voor sportclubs

De amateursport zou zeer geholpen zijn met een noodpakket ter waarde van 150 miljoen. Dat dekt het netto tekort natuurlijk niet maar zo’n voorziening beperkt de schade wel. Sportclubs blijven dan in staat om hun maatschappelijke rol te vervullen.

Het Coronanoodfonds Sport is er voor het lenigen van de eerste nood bij de sportbonden. Maar NOC*NSF vraagt sportminister Martin van Rijn nu nadrukkelijk om een noodpakket voor sportclubs.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.