Diversiteit bij clubbesturen is doorgaans ver te zoeken

In Nederland wonen 4 miljoen mensen van niet Nederlandse komaf. Daarom is meer diversiteit in besturen sportclubs gewenst.

“Iedereen roept aan diversiteit te willen doen”, constateert columnist Gershwin Bonevacia. “Maar een bestuurslid afkomstig van de voormalige Antillen of een Turks hoofd opleidingen, is ver te zoeken.”

 

De toegevoegde waarde van sporters met een niet Nederlandse achtergrond is inmiddels wel bewezen. Er heerst in de sportbestuurderswereld echter nog altijd een ‘ons kent ons’-cultuur.

Gebrek aan diversiteit

Zou een Marokkaanse jongen die een training leidt, de ambitie hebben om een toptrainer te worden? En zou hij zich er dan van bewust zijn dat er nu vrijwel geen Marokkaanse toptrainers zijn?

Verbindende werking

Sport heeft een verbindende werking en is in staat om als rolmodel van de samenleving te dienen. Maar de realiteit is dat degenen die de sport bestieren, geen afspiegeling vormen van de samenleving.

Een sportclub moet een omgeving zijn waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Dit vraagt om een andere kijk en ruimte voor andere inzichten. Sporters van willekeurig welke etnische achtergrond moet zich ook geaccepteerd voelen. Met maar een cultuur in de hoge sportbestuursfuncties gaat dit niet werken.

Bestuurders overal in de club

Meer diversiteit in een clubbestuur is een voorwaarde voor een clubomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Gekwalificeerde sportbestuurders zijn overal in de club aanwezig. Organisaties die zeggen meer diversiteit te willen, moeten daar dan wel voor open staan.

Witte wereldje

Volgens Bonevacia is het nu vaak zo dat vrouwelijke bestuurders echt moeten excelleren om een keer in aanmerking te komen voor een staf- of bestuursfuncties. Het huidige witte wereldje houdt daarmee zichzelf in stand.

Vier miljoen medelanders

Van de huidige 17 miljoen inwoners van Nederland heeft 20% (bijna vier miljoen mensen) een niet-westerse achtergrond. In 2060 zal dit aantal, naar verwachting, zijn toegenomen naar zes miljoen (30%).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.