Ledenontwikkeling belangrijkste aandachtspunt clubbestuurders

Het werven en behouden van leden houdt veel verenigingsbestuurders bezig. Bij 70% van hen vormt deze ledenontwikkeling een van de belangrijkste aandachtspunten voor de korte termijn. Uitdragen dat mensen welkom zijn bij de club staat dan ook centraal in de communicatie van veel clubs. Of beter gezegd “zou centraal moeten staan.”

Maar hoe staat het eigenlijk met de ledenontwikkeling bij de Nederlandse sportverenigingen?

Ledenaanwas

Bij de meeste sportverenigingen is de ledenontwikkeling een van de belangrijkste aandachtspunten. Veel clubbestuurders signaleren geen of een geringe ledenaanwas. Bij een derde van de sportclubs nam het ledental de afgelopen twee jaar af, bij slechts 20% steeg dit aantal.

Met name de bestuurders van kleine (≤ 100 leden) verenigingen maken zich zorgen over ledenafname. De grote(re) verenigingen (≥ 250 leden) noteerden de afgelopen twee jaar een ledentoename. Deze verenigingen, en die met een eigen accommodatie en kantine, verwachten dat het ledental ook het komend jaar zal stijgen. Twee derde van de clubs verwacht dat het aantal leden gelijk zal blijven.

Wachtlijsten

Er zijn verenigingen die te weinig leden hebben om te kunnen blijven voortbestaan en aan de andere kant verenigingen die juist met teveel aanmeldingen, wachtlijsten en/of een ledenstop zitten. Deze laatste groep heeft als uitdaging om voldoende kader en faciliteiten overeind te houden om alle (nieuwe) leden een goed sportaanbod te bieden.

Ledenstop en wachtlijsten bij sportverenigingen voorjaar 2015

Ledenstop en wachtlijst

In het voorjaar van 2015 heeft een klein deel van de clubs te maken met een ledenstop (4%) en/of wachtlijst (8%). Sinds 2008 is het aantal verenigingen met een ledenstop en/of wachtlijst nauwelijks veranderd, toen had 5% een ledenstop en 10% een wachtlijst. De verenigingen die een ledenstop en/of wachtlijst hanteren, zijn vaak verenigingen met meer dan 100 leden.

Wachtlijsten en ledenstops doen zich voornamelijk voor in zeer sterk stedelijk gebied en in Noord-Holland en Utrecht. Dit probleem speelt vaker bij teamsporten (hockey, roeien, basketbal) en individuele binnensporten (gymnastiek en zwemmen).

Ledenontwikkeling

89% van de sportverenigingen kan nieuwe leden plaatsen. Circa 5% van de clubs heeft geen plek voor nieuwe leden en 4% van de verenigingen heeft juist te weinig leden om de sport aan te kunnen blijven bieden. De verenigingen die dat aangeven zijn iets vaker te vinden in sterk stedelijk gebied in Gelderland, Limburg en in de krimpregio’s. Het zijn met name kleine verenigingen, semi-individuele sporten (zoals tennis) en binnensporten die te weinig leden hebben.

Werving en behoud

Gezien deze ontwikkelingen zijn veel grote verenigingen en verenigingen met een eigen accommodatie en kantine actief met ledenwerving (85%) en/of ledenbehoud (76%) en het inzetten op sfeerverhogende activiteiten, extra communicatie, extra sportieve activiteiten en verbetering van technisch kader. En daarin zijn zij kennelijk succesvol.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.