Sportaal arrest benadrukt het belang van de zorgplicht

De gerechtelijke uitspraak tegen Sportaal maakt bij sportclubs en gemeenten nogal wat los. De uitspraak benadrukt met name het belang van de zorgplicht van de beheerders van kunstgrasvelden.

De geruchtmakende infill uitspraak tegen Sportaal maakt bij clubs en gemeenten nogal wat los. De uitspraak is belangrijk voor de sport maar benadrukt met name het belang van de zorgplicht.

 

Het is voor beheerders van kunstgrasvelden van groot belang om maatregelen te treffen. Deze moeten verontreiniging zo veel mogelijk voorkomen en de eventuele gevolgen ervan beperken.

Het belang van de zorgplicht

Van belang is de zorgplicht (artikel 13 van de Wet Bodembescherming). Deze houdt in dat beheerders moeten voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt. En wanneer er sprake is van verontreiniging, dan dient de beheerder de gevolgen daarvan te beperken of ongedaan te maken.

Sportaal is volgens de rechter tekort geschoten in zijn zorgplicht, ondanks eerdere waarschuwingen. Het Sportbedrijf heeft geen kantplanken of uitloopmatten geplaatst. En ook het opruimen van blad is niet naar behoren uitgevoerd.

Wat betekent dit voor de clubs?

Clubs die eigenaar en/of beheerder zijn van een kunstgrasveld, moeten de zorgplicht correct naleven. Bij rubber ingestrooide kunstgrasvelden gaat het met name om ervoor te zorgen dat de korrels op het veld blijven liggen.

Voor het naleven van deze zorgplicht is voor beheerders het Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden van belang. Dit is opgesteld door de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Hierin staan de maatregelen die beheerders in het belang van de zorgplicht moeten treffen.

Contact met de veldverhuurder

Er ligt niet alleen verantwoordelijkheid bij de club, maar ook bij de verhuurder van de velden. En in verreweg de meeste gevallen zal dat de gemeente zijn. Clubs doen er dus goed aan om contact op te nemen met de verhuurder. Het bestuur moet met de verhuurder bespreken welke acties nodig kunnen zijn om verspreiding van infill te beperken.

De KNVB onderhoudt ook contact met de VSG over deze uitspraak en de gevolgen. Op de site van de VSG is over de zorgplicht ook informatie te vinden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.