Kunnen sportclubs een ‘graai uit de kas’ tegengaan?

Kan het bestuur van een sportclub een graai uit de kas door de penningmeester tegengaan?

Een accountant of adviseur van een sportvereniging krijgt met veel aspecten te maken. Maar welke uitdagingen staan hem of haar te wachten en hoe kan een ‘graai uit de kas’ zoveel mogelijk worden voorkomen.

Geen enkele club kan zich echt volledig wapenen tegen fraude of ‘een graai uit de kas’. Maar er is best iets aan te doen om het tegen te gaan.

Stappenplan

Voor een adviseur kan een stappenplan handig zijn om een club te ondersteunen. ‘Slim samenwerken met verenigingen en stichtingen’ geeft acht belangrijke stappen. Hieronder de drie voornaamste:
Beschrijf samen met de initiatiefnemers de doelstellingen en activiteiten, wie de doelgroep vormen en hoe de financiële situatie eruit gaat zien. Welke bestuurdersrollen zijn er en wie neemt welke rol op zich? Wie wordt de voorzitter, penningmeester of secretaris?
De belangrijkste informatiebron voor een club is volledig (financieel) inzicht. Daarvoor is een goede administratie nodig waarin de informatie over leden, donateurs, giften en contributie overzichtelijk is vastgelegd.
 Zoek vrijwilligers een beetje dicht bij huis. Laat mond-tot-mondreclame zijn werk doen of neem contact op met een organisatie die vrijwilligers bemiddeld.

Het tegengaan van fraude

Geen enkele club kan zich er echt volledig tegen wapenen, tegen fraude of ‘een graai uit de kas’. Maar het kan wel worden tegengegaan. Een paar nuttige tips:

 als adviseur of bestuur zoveel mogelijk en nauw contact onderhouden met de penningmeester;
 de deskundigheid van de penningmeester bevorderen door bijvoorbeeld training verplicht te stellen;
 een accountant kan worden ingeschakeld om de leden van de kascommissie op te leiden;
 vraag voor een penningmeester een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

VOG

Deze verklaring maakt inzichtelijk of het verleden van iemand een bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie. Een VOG is aan te vragen bij de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.