Gorinchemse sportaccommodaties worden goedkoper

In het nieuwe verhuurbeleid voor Gorinchemse sportaccommodaties is een tariefaanpassing voor binnen- en buitensportaccommodaties opgenomen.

De gemeenteraad van Gorinchem stemt in met de Tarievennota sport 2019. Het door het Mulier Instituut voorgestelde tarievenbeleid voor Gorinchemse sportaccommodaties, vormt daarvoor het uitgangspunt. Hierin zijn de aanpassingen van de tarieven voor de binnen- en buitensport opgenomen.

Het onderzoek kwam tot stand met een bijdrage van lokale sportverenigingen. De sportclubs stelden dat de tarieven te hoog waren, in vergelijking met buurgemeenten.

Kritiek van sportclubs bleek terecht

De gemeente evalueerde het onderzoek naar de verbeteringen van het tarievenstelsel. Gorinchem keek ook naar de wenselijkheid en mogelijkheden van tariefaanpassingen. Het onderzoek toonde aan dat de kritiek van de clubs op de hoge huurprijzen terecht was.

De gemeente verlaagt het verenigingstarief voor de huur van een sporthal van 57 naar 47 euro per uur. Ook verlaagt Gorinchem het uurtarief voor het huren van het wedstrijdbad van 86 naar 47 euro.

Huurcompensatie voor Gorinchemse sportaccommodaties vervalt

De huurcompensatie vervalt omdat deze regeling door de voorgestelde tariefsverlagingen overbodig wordt. De gemeente verbetert de tarieven voor de onderhuur van sportvelden en stelt nieuwe huurtarieven vast. Gorinchem handhaaft wel de tarieven voor de gymzalen en sportvelden.

De gemeente wil sportclubs meer financiële speelruimte geven om leden te werven. De clubs kunnen het extra geld ook besteden aan betere sportbegeleiding en aan andere activiteiten in Gorinchemse sportaccommodaties.

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

De gemeente zal de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) grotendeels compenseren voor teruglopende inkomsten. Gorinchem daagt de SGS echter ook uit om creatiever om te gaan met verhuur van sportaccommodaties. De stichting moet zich ook gaan buigen over mogelijke bezuinigingen op het beheer van de sportaccommodaties.

De gemeente stelt de sportclubs voor om zelf, waar mogelijk, aan sleutelbeheer te gaan doen. Gorinchem werkt deze wens nog nader uit. Het definitieve voorstel is op 23 mei as. voor de gemeenteraad vermoedelijk een hamerstuk.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.