Fusieplannen Columbia en Apeldoornse Boys

A.V.V. Columbia en A.S.V. Apeldoornse Boys willen voor 2020 fuseren tot één Apeldoornse voetbalvereniging. Komend voetbalseizoen moet daartoe al op diverse vlakken worden samengewerkt. De verenigingsbesturen gaan hun leden de komende maanden over de fusieplannen informeren.

Tijdens deze informatieronde zal moeten blijken of onder de leden voldoende draagvlak bestaat voor de voorgenomen fusie.

Verklaring

Op de websites van beide clubs stond op 15 april de volgende verklaring: “Al geruime tijd wordt gesproken over samenwerking. De KNVB en de gemeente Apeldoorn stimuleren dat en binnen onze verenigingen zijn fusieplannen de afgelopen jaren meermaals besproken. De besturen van A.V.V. Columbia en A.S.V. Apeldoornse Boys vinden dat het moment is gekomen voor stappen om een verenigingsfusie daadwerkelijk te realiseren.”

Kwaliteit en plezier

“Samenwerking is in het belang van de voetbalkwaliteit en -plezier. Zeker met de jeugd willen we snel aan de slag zodat zij ook op recreatief gebied met gelijkwaardig teams kunnen spelen. Dat verhoogt het plezier en we kunnen talent blijven binden.”

Hogere klassen

“Voor een toekomstbestendige sportvereniging is een ledental van boven de 1.000 wenselijk. Dat aantal halen onze verenigingen samen ruimschoots en biedt mogelijkheden om in Apeldoorn en omstreken structureel mee te spelen in de hogere klassen van het amateurvoetbal. Wij willen ook werken aan een vereniging die staat voor verbondenheid met buurt. Gezelligheid en saamhorigheid blijven kernwaarden.”

Toelichting

“Wij lichten de fusieplannen en -overwegingen toe in drie bijeenkomsten. Een ledenbijeenkomst op 28 april as. en op 1 juni een gezamenlijke bijeenkomst in de grote zaal bij de Felua-groep. Beide besturen leggen op 18 juni de plannen voor aan de respectievelijke ledenvergaderingen. Bij voldoende draagvlak start de samenwerking vanaf het seizoen 2015/2016 en rond 2020 moet de fusie een feit zijn en moet Apeldoorn Zuid beschikken over één vitale en sterke voetbalclub.”


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.