Sportclubs kunnen op drie manieren fuseren

Nederlandse sportclubs kunnen op drie manieren fuseren

Het aantal sportclubs in ons land daalde in 2014 met 454 sportclubs tot 24.727 verenigingen. Veel clubs kozen ervoor om te fuseren om daarmee de continuïteit voor hun leden te waarborgen. 

 

Fuseren is een optie voor clubs met financiële pijn of clubs die krachten willen bundelen. Maar wat houdt een fusie tussen sportclubs precies in? En welke regelgeving komt daar bij kijken?

Drie fusievormen

Bij een fusie verliezen de fuserende rechtspersonen geheel of gedeeltelijk hun zelfstandigheid. Voor een fusie heeft uw organisatie de keuze uit drie fusievormen, elk met hun eigen bijzonderheden:

1. Een fusie door concentratie van zeggenschap;
2. Een vermogensrechtelijke fusie of
3. Een juridische fusie

Concentratie van zeggenschap

Bij deze vorm blijven de fuserende clubs bestaan, maar die worden ondergeschikt gemaakt aan één van de fusiepartners. Dit kan door de statuten aan te passen en rechten en bevoegdheden (goedkeuring, benoemingen, etc.) over te dragen aan de organisatie die de leiding krijgt. De andere fusiepartners verliezen hun zelfstandigheid en één partij krijgt de zeggenschap.

Vermogensrechtelijke fusie

Hierbij wordt (een gedeelte van) het vermogen van de ene organisatie overgedragen aan de andere. De partij(en) die hun vermogen overdragen, kunnen daarna worden ontbonden. Bij clubs moet de ALV het besluit om te fuseren goedkeuren. Bovendien moet het bestuur statutair bevoegd zijn om het geld en de bezittingen over te dragen aan de nieuwe organisatie.

Juridische fusie

Dit is de meest vergaande vorm van fuseren. De fuserende partijen gaan volledig samen in een nieuwe rechtspersoon of in één van de bestaande verenigingen. De partijen die fuseren houden op te bestaan of de partij die opgaat in de ander houdt op te bestaan.

Een juridische fusie tussen een stichting en een vereniging is niet mogelijk. Deze vorm is alleen geschikt voor partijen met dezelfde rechtsvorm. Een juridische fusie kan ook niet wanneer een van beide partijen in faillissement of surseance van betaling verkeert.

Meer details

Lees voor meer details de nieuwe e-special over fuseren op ‘Meer dan sport’.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.