Clubfusie Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie

Niets lijkt een clubfusie van zvv Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie Zaandam meer in de weg te staan

De besturen van zvv Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie Zaandam besloten in november om de mogelijkheden van een clubfusie te onderzoeken. Hierdoor zouden de ambities van beide clubs beter tot hun recht komen.

Een fusie kan m.i.v. seizoen 2018/2019 de roemrijke historie van de clubs op sportpak Hoornseveld laten herleven. In de fusieclub moeten gezelligheid en prestatie samen gaan.

Toelichting op een clubfusie

Op de ALV van 11 december jl. gaven beide besturen een toelichting op hun voornemen. Sportwethouder Jeroen Olthof van Zaanstad werd al op 22 november geïnformeerd over de voorgenomen clubfusie.

Tweede stemronde

Helaas werd op 19 december jl. bij Hellas het statutair benodigde aantal van twee derde van het aantal stemgerechtigden niet gehaald op de BALV. Daarom is een tweede vergadering over een fusiebesluit noodzakelijk geworden. Deze wordt op 5 januari as. rond 20:45 uur tijdens de nieuwjaarsreceptie gehouden.

Geen belemmeringen

Op de ALV bij Zilvermeeuwen werd het fusiebesluit ook al besproken. En ook daar werd voor een fusie gestemd maar is nog een tweede vergadering nodig. Er lijken echter geen belemmeringen een fusie meer in de weg te staan.

Financieel gezond

Door de clubfusie krijgt de nieuwe club meer leden, meer inkomsten en minder kosten. En omdat beide clubs nu nog financieel gezond zijn, kan de fusieclub met een sterke financiële positie en een sluitende begroting starten. In de nieuwe club wordt extra aandacht besteed aan het jeugd-, meisjes- en damesvoetbal.

Commissies

In de komende maanden gaan bij de clubs een aantal commissies aan de slag. O.a. met zaken zoals de accommodatie, techniek, kantine, onderhoud, financiën, sponsoring en bestuurszaken. Deze commissies moeten uit 3 à 4 leden gaan bestaan.

Voor de voorbereidingen van deze clubfusie zijn veel mensen nodig. Beide clubs zullen daarom in januari een beroep doen op een extra tijdelijke inzet van de leden. Want elke commissie moet voor 2018 een plan de campagne gaan opstellen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.