EU-Sportraad: positieve waarde sport onder druk

Op 31 mei jl. kwam de ministers van Sport in de EU-Sportraad in Brussel bijeen om afspraken te maken over de manier waarop overheden goed bestuur in de sport kunnen stimuleren. Door recente onregelmatigheden (corruptie, witwassen, dopingschandalen) neemt het publieke vertrouwen in de positieve waarden van de sport steeds verder af.

Minister Edith Schippers: “Sporten is leuk, maar uitsluitend indien het spel op het veld en in de bestuurskamer eerlijk wordt gespeeld.”

Toename integriteitsschendingen

Nederland heeft tijdens haar EU-voorzitterschap integriteit, transparantie en goed bestuur in de sport tot een van haar prioriteiten gemaakt. De sportsector geniet al lange tijd autonomie en sportorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun besluiten. De huidige situatie heeft echter duidelijk gemaakt dat de sector niet meer in staat is om op eigen kracht de integriteitsschendingen te bestrijden.

Fundamentele beginselen

De sportministers kwamen overeen dat sportorganisaties meer moeten worden ‘ondersteund’. In sommige gevallen is zelfs de tussenkomst van de nationale overheden nodig om de sportsector te herinneren aan de fundamentele beginselen van goed bestuur zoals bekwaam management, duurzame financiering, verantwoording en transparantie.

Evenementenorganisatie eerlijker en transparanter

Tijdens de EU-Sportraad was de organisatie van grote sportevenementen ook een van de agendapunten. De ministers vonden dat toewijzing van de organisatie daarvan eerlijker en transparanter moet worden. Er moet meer duidelijkheid komen over de verantwoording, voorbereiding, het biedingstraject, de organisatie, evaluatie en de nalatenschap van dergelijke evenementen. De EU-sportraad heeft hierover een aantal raadsconclusies aangenomen.

Vervolgoverleg EU-sportraad

Na deze bijeenkomst van de EU-sportraad vond een dialoog plaats tussen sportministers en vertegenwoordigers van het IOC , EOC , de FIFA en de UEFA met als centraal thema’s transparantie en goed bestuur in de sport. Tijdens deze bijeenkomst werd de intentie uitgesproken om dit overleg vaker te laten plaatsvinden. Nederland heeft aangeboden om als eerste zo’n vervolgbijeenkomst te organiseren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.