Voetbal en Veiligheid in het betaald voetbal

Veiligheid in en rond het voetbal vraagt om een lokale aanpak. Het organiseren van de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO), de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Bericht van het KCEV.

Met de start van een voetbalseizoen staan de veiligheidspartners voor de uitdaging om wedstrijden veilig te laten verlopen. De BVO moet voor het wedstrijdseizoen een vergunning aanvragen en gedurende het seizoen zijn er overleg- en beslismomenten. De veiligheidspartners werken daarbij volgens het beleidskader Voetbal en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de regelgeving van de KNVB.

Auditteam
In opdracht van de Rijksoverheid is het auditteam ‘Voetbal en Veiligheid’ actief. Dit team doet onderzoek en aanbevelingen over de lokale aanpak van voetbalgeweld- en vandalisme en kijkt ook naar de manier waarop de veiligheidspartners omgaan met de supporters en het risiconiveau van de wedstrijd.

Beleidsontwikkeling
De rapportages van het auditteam worden opgeleverd per BVO en dienen als ‘meetmoment’ in het kader van voetbalveiligheid. De uitkomsten worden gebruikt bij beleidsontwikkeling. Naar aanleiding van de waarnemingen formuleert het auditteam in iedere rapportage verbeterpunten voor de veiligheidspartners.

Tips

  1. Bepaal het veiligheidsbeleid op basis van het supportersgedrag, niet op basis van het (gewenste) imago van de BVO;
  2. Reduceer confrontatiemomenten tussen supporters van spelende clubs door loopstromen van elkaar te scheiden. Sta stil bij de locaties van de parkeergelegenheden en de locaties waar de supportersbussen stoppen;
  3. Betrek supportersverenigingen bij de beoordeling van mogelijke veiligheidsmaatregelen. Door de supporters een stem te geven kan worden bijgedragen aan het streven om voetbal een feest te laten blijven;
  4. Oefen samen met de veiligheidspartners de risicoscenario’s die zich tijdens een voetbalwedstrijd kunnen voordoen om de multidisciplinaire samenwerking te versterken;
  5. Verzorg kwalitatief en kwantitatief voldoende cameratoezicht dat zonder hinder in de commandoruimte kunnen worden uitgelezen.
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.