De ethische sportclub en cultuurverandering (1)

De ethische sportclub en succesvolle cultuurverandering

Clubbestuurders willen het liefste dat iedereen moreel juist met elkaar omgaat. Zij hebben daarop zelf invloed. Bepalend daarvoor zijn de zeven hoofdkenmerken van een ethische sportclub.

 

Deze kenmerken geven bestuurders inzicht in de morele staat van hun club. Als enkele van deze kenmerken ontbreken, wordt de kans op grensoverschrijdend gedrag groter.

Zeven kenmerken van een ethische sportclub:

Wees helder over de manier waarop leden zich moeten gedragen. Vaagheid blijkt een van de belangrijkste oorzaken van immoreel gedrag. Zet de gedragsregels ook op de website;
 Vertoon als clubbestuur ook het gewenste gedrag want als het bestuur de regels niet naleeft, dan werkt dat ongewenst gedrag in de hand;
 Zorg dat gewenst gedrag voor alle leden haalbaar is. Eerlijk spel is belangrijk maar tegelijkertijd leggen wij de nadruk vaak op winnen. Eerlijk spel kan naar de achtergrond verdwijnen als deze factoren niet in balans zijn;

 Een ethische sportclub biedt de leden ondersteuning om zich sociaal te gedragen. Pleit als bestuur voor sportief gedrag en moedig dat aan door dit te belonen. Dit motiveert leden om zich sportief gedrag eigen te maken;
 Zorg voor transparantie binnen de club. Je kunt iemand uitsluitend verantwoordelijk stellen voor zijn gedrag wanneer hij weet wat de consequenties zijn. Wees duidelijk over wat de straffen zijn voor bepaalde overtredingen;
Maak gedrag bespreekbaar en meld ongewenst gedrag, ook als het om gedrag van de eigen leden gaat. Stel een vertrouwenscommissie in en creëer een open cultuur van dialoog;
Door sancties op te leggen bij grensoverschrijdend gedrag toont het clubbestuur wat als de norm wordt beschouwd. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en praat er ook over.

Beloon gewenst gedrag

Een trainer die een negatieve angel uit een wedstrijd haalt, kan door het bestuur in het zonnetje worden gezet. Maar ook een aanvoerder die zijn eigen spelers corrigeert moet de steun krijgen van zijn coach.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant