Jaarrekening sportclubs moet aan de eisen voldoen

Sommige sportclubs komen de verplichtingen m.b.t. de jaarrekening niet na. Daarom maakt SWS elk jaar per vereniging een risico-analyse.

Het kan voorkomen dat een sportclub haar verplichtingen m.b.t. de jaarrekening niet nakomt. Dan kan een bank de SWS als borgsteller aanspreken. Daarom maakt de SWS elk jaar, per club een risico-analyse.

 

Daarom spreekt zij doorgaans met sportclubs af dat zij de jaarstukken binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar insturen.

Wettelijke eisen in statuten

Clubs moeten de SWS aanleveren dat hierover statutair, en anders wel in de wet, is vastgelegd. Maar niet ieder bestuur lijkt zich hiervan bewust.

Het bestuur moet ‘te allen tijde’ inzicht kunnen geven in de financiële positie van de club. Dit moet in de statuten zijn vastgelegd. Hier mag een club niet van afwijken omdat dit een wettelijk vereiste is.

Meer voorwaarden

En zo zijn er meer voorwaarden die meestal in de statuten zijn vastgelegd, 1-op-1 overgenomen uit de wet. Voor iedere vereniging of stichting zijn o.a. de volgende eisen van toepassing:

1 Het bestuur brengt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verslag uit in een ALV. Hierin staat de gang van zaken over het gevoerde beleid. Uitstel is alleen mogelijk als de ALV hiermee heeft ingestemd;
2 De financiële verantwoording bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met een toelichting;
3 Soms is de verantwoording niet gecontroleerd door een RvC of een accountant. Dan moeten de kascommissie de stukken controleren. Deze moet uit minstens 2 leden bestaan die geen bestuurslid zijn;
4 Ieder bestuurslid (en commissaris) moet de jaarcijfers ondertekenen.

De praktijk rond de jaarrekening

“De termijn van 3 maanden is bewust zo gekozen”, zegt Stefan de Wit van de SWS. “Vooral wanneer een club het financieel moeilijk heeft, is het belangrijk dat er voldoende grip is op de financiën.”

“Maatregelen voor verbetering kosten in de regel tijd. En vooral wanneer de club een beroep moet doen op de inzet van de leden. Als die pas halverwege het seizoen worden geïnformeerd, loop je als vereniging achter de feiten aan. Dan is het moeilijk om het tij tijdig te keren.”

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De vorm waarin een club de jaarstukken aanlevert, voldoet in de praktijk niet altijd aan de eisen. Hetzelfde geldt voor de ondertekening van de jaarstukken. Een overzicht van inkomsten en uitgaven lijkt vaak voldoende. Maar een handtekening van alleen de penningmeester is dat niet. De financiële verslaglegging is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele bestuur.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.