Cao-sport eindbod door WOS aan leden voorgelegd

Werkgevers in de Sport hebben op 17 december jl. aan de vakorganisaties het eindbod gedaan voor een nieuwe cao-sport.

Werkgevers in de Sport hebben op 17 december jl. aan de vakorganisaties het eindbod gedaan voor een nieuwe cao-sport. Er is ook ingezet op een grotere begrijpelijkheid en leesbaarheid van de cao-teksten.

In de CAO Sport is een voorstel gedaan voor een loonstijging in de komende 2 jaar. Ook wordt voorgesteld om de eigen regie van werknemers en werkgevers te vergroten.

Inzetbaarheidsbudget

In het eindbod wordt voorgesteld om in juli 2019 te starten met een pilot om te komen tot een ‘inzetbaarheidsbudget’. Zo’n vijftien organisaties willen wel aan deze pilot deelnemen zodat al direct  tweederde van de werknemers hiermee kan starten.

Een pilot is de eerste stap om de eigen regie van werknemers te verbeteren. Meer eigen regie past goed in de termijndoelen die de sociale partners voor ogen hebben. Deze staan ook beschreven in de nieuwe afspraken.

Maatwerk in de cao-sport

Een belangrijk onderdeel van het eindbod is de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de cao-teksten. Deze laten nu namelijk flink aan duidelijkheid te wensen over. Nieuw is dat in de cao wordt opgenomen hoe organisaties meer afspraken op maat over medezeggenschap kunnen maken.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het streven om meer eigen regie voor organisaties mogelijk te maken. De leden van de WOS zijn op 20 december 2018 per mail of de nieuwe cao-sport geïnformeerd. Het eindbod en de afspraken zijn daarmee ter goedkeuring aan hen voorgelegd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.