Discriminatie vv Nieuw Buinen rond de netaansluiting?

Was er sprake van discriminatie richting vv Nieuw Buinen bij het verkrijgen van transportcapaciteit voor het terugleveren van zonnestroom?

Was er sprake van discriminatie van vv Nieuw Buinen bij het verkrijgen van capaciteit voor het terugleveren van zonnestroom? Kamerlid William Moorlag stelde hierover in de Tweede Kamer een aantal vragen.

 

Vv Nieuw Buinen kreeg begin 2019 geen transportcapaciteit voor het terugleveren van de door haar opgewekte elektriciteit.

Discriminatie door netbeheerders

Als direct gevolg daarvan bekeken de betrokken partijen in de afgelopen tijd de technische oplossingen. Kamerlid Moorlag was daarover echter niet tevreden.

Zo verbaast het hem dat windparken en datacenters wel van de reservecapaciteit op het stroomnet gebruik mogen maken. Hij stelde hierover de volgende vragen aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

1 Vindt u nog altijd dat bij het verlenen van toegang tot het net, de netbeheerder zich van discriminatie moet onthouden? Zo nee, waarom niet?
2 Op grond van welke criteria besluit de ACM of een netbeheerder al dan niet reservesystemen mag gebruiken?
3 Is het bij een besluit daarover van belang of het een groot dan wel klein project betreft?
4 Kleine klanten zoals van vv Nieuw Buinen, mogen de reservesystemen voor het transport niet gebruiken. Waarop is de keuze gebaseerd om dat grote bedrijven wel toe te staan?

5 Vindt u het ook frustrerend dat veel duurzame energieprojecten niet van de grond kunnen komen bij gebrek aan transportcapaciteit? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
6 Veel kleinschalige duurzame energieprojecten dreigen niet van de grond te komen door te weinig transportcapaciteit. Bent u ook van mening dat voor deze projecten een tijdelijk gebruik van reservesystemen een oplossing zou kunnen vormen? Zo ja, waarom?
7 Bent u bereid hierover met de netbeheerders en de ACM in overleg te treden? Zo nee, waarom niet?

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.