Mogen sportverenigingen een digitale ALV houden?

Het bestuur moet in een ALV de jaarstukken keuren en/of de jaarrekening vaststellen. Maar is het houden van een digitale ALV ook toegestaan?

Bij veel clubs en bonden staat de ALV al in de agenda. Het bestuur moet de jaarstukken keuren en/of de jaarrekening vaststellen. Maar is in deze coronacrisis ook een digitale ALV toegestaan?

 

De ALV moet statutair in de eerste helft van het jaar plaatsvinden. Maar een fysieke ALV is tot in ieder geval 28 april niet toegestaan. Is een digitale ALV wellicht mogelijk?

Een digitale ALV organiseren

Een digitale ALV is technisch gezien prima te organiseren. Maar dat mag helaas niet. Clubs hebben de wettelijke plicht om een fysieke ALV te houden. Artikel 2:38 BW biedt een club echter wel de mogelijkheid om de statuten aan te passen. De club kan daarin laten opnemen dat een stemgerechtigde in een ALV elektronisch kan stemmen. Maar dit is voor de meeste clubs nu nog niet het geval.

Buiten de vergadering

Is het dan mogelijk om voor de ALV ‘buiten vergadering’ iets te besluiten. Dat kan, maar dan moet dat besluit wel éénstemmig (van alle leden of afgevaardigden) zijn. En het moet genomen zijn met voorkennis van het bestuur (Artikel 2:40 lid 2 BW). Álle leden moet dan vóór een besluit te stemmen. Als er ook maar één lid niet meedoet aan de besluitvorming, of tegen een besluit is, dan komt het besluit niet tot stand.

De ALV uitstellen?

Verenigingen moeten hun ALV vaak binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar houden. Hierin moeten de leden (in ieder geval) de jaarstukken keuren en de jaarrekening vaststellen. De club kan de termijnen hiervoor uitstellen naar een latere datum maar alleen bij besluit van de ALV.

Een club kan over een verlenging ook buiten vergadering een besluit te nemen. Maar als dit niet lukt, dan biedt uitstel ook geen oplossing. Veel clubs zullen kortom de ALV kunnen uitstellen maar niet verder dan tot 30 juni 2020.

Noodwet

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt een noodwet voor. Na aanname kan een bestuur (tijdelijk) via elektronische middelen communiceren. Het bestuur kan dan bepalen om een ALV te houden die uitsluitend via een livestream te volgen is.

De leden moeten tijdens die vergadering of van tevoren wel vragen kunnen indienen. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor een ALV of het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Conclusie

Het lijkt op dit moment verstandig om de noodwet even af te wachten en een ALV uit te stellen. Uitstel tot de tweede helft van juni biedt dan de meeste ruimte.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.