De ethische sportclub en cultuurverandering (2)

De ethische sportclub en het doorvoeren van cultuurverandering in een sportvereniging

Een club waar een goede sfeer heerst, waar iedereen zich thuis voelt en waar men elkaar onderling respecteert, kan voor veel (potentiële) leden een bindende factor zijn.

 

Als bestuurder heb je invloed op het scheppen van een ethisch sportklimaat via zeven hoofdkenmerken. Maar vaak is daarvoor een cultuurverandering nodig.

Vijf factoren die bepalend zijn voor het succesvol doorvoeren van een cultuurverandering:

Een cultuurverandering is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Kies daarom voor een aanpak in stappen, met doelen die vrij snel te realiseren zijn. Een eerste stap kan zijn om verandering op een vrijwilligersavond te bespreken. Of bekijk hoe teams kunnen bijdragen aan het schoon achterlaten van de kleedkamers;
Er bestaat geen tovermiddel voor cultuurverandering want elke club is weer anders. In een crisis of noodsituatie kan een machtsaanpak zinvol zijn. Als het binnen een sportvereniging gaat om het stimuleren van een respectvolle omgang dan is een meer planmatige aanpak zinvol;
Een top down-benadering is gedoemd te mislukken. Het draait om het samen aanpakken van zaken en niet om het van bovenaf sturen. Bestuurders moeten zoveel mogelijk interactief aan de slag want dat stimuleert de betrokkenheid van de leden. Stel daarom ook samen de gedragsregels op.

Positieve boodschap

Breng een boodschap positief en benadruk niet wat er allemaal mis gaat als de clubcultuur niet verandert. Een gezamenlijk toekomstbeeld van een club waar een goede sfeer heerst, waar iedereen zich thuis voelt en waar onderling respect is, kan voor veel (potentiële) leden bindend zijn;
Creëer coalities van mensen die binnen de club draagvlak hebben en die in verandering willen investeren. Leiders vind je overal in de organisatie en niet alleen in de top. Dat betekent dus dat leiders niet per definitie bestuurders hoeven te zijn. Cultuurverandering kan daarom overal in een sportvereniging worden geïnitieerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.