Opzegging per direct door veel clubs geaccepteerd

Veel sportclubs accepteren meestal een opzegging per direct

Nu het einde van het jaar nadert, krijgen veel sportclubs te maken met een opzegging door leden. “Dat doen zij eind december zodat zij per 1 januari geen lid meer (denken te) zijn”, stelt Legal Letters.

 

Sommige leden zeggen gedurende het jaar hun lidmaatschap per direct op. Hoewel dat niet volgens de regels is, accepteren veel clubs dat. En dat kost soms véél geld.

Opzegging per direct niet mogelijk

Veel clubbestuurders zijn ruimhartig bij het accepteren van een opzegging. Maar een opzegging per direct is bij clubs bijna nooit mogelijk, tenzij dat in de statuten staat. Maar dat is zelden het geval. Toch accepteren clubs een opzegging per direct vaak maar missen daardoor wel de volledige contributie.

Bijdrage aan de bond

Sportclubs doen vaak een afdracht per lid aan de bond en de peildatum daarvan is meestal 1 december. Als een lid dan op 31 december opzegt, betaalt de club de kosten van dat lid waar geen contributie meer tegenover staat. Wel de lasten dus, maar niet de lusten. Zo lopen clubs soms duizenden euro’s per jaar mis.

Jaarverplichting

Het lidmaatschap van een vereniging is een jaarverplichting. Wettelijk kan een lid tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Daarvan kan in de statuten worden afgeweken.

Veel clubs hebben als boekjaar het kalenderjaar. Dat betekent dat een lid vóór 30 november opgezegd moet hebben. Anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd tot 31 december van het volgende jaar.

Club moet begroten

Die jaarverplichting is er omdat de club moet begroten en kunnen inschatten wat de inkomsten van de vereniging zullen zijn. Ook moeten de kosten worden gedekt die de club per lid aan de bond moet betalen. Een lid dat op 1 december of later opzegt, is dus te laat.

Tussentijdse opzegging

Wil een lid tussentijd vanwege onvoorzienbare en gegronde redenen stoppen, dan kan hij daartoe een verzoek indienen bij het bestuur. Het bestuur moet dan afwegen of het redelijk is dat de club de contributie misloopt of niet. Een kind dat een sport niet meer leuk vindt, blessures of zwangerschap zijn voorbeelden die voor risico van het lid komen.

Goed communiceren

Leden die willen stoppen vinden het meestal niet leuk dat zij nog het hele jaar moeten betalen. Zeker niet als zij vóór 30 november hadden moeten opzeggen. Dat levert ongenoegen op die te wijten is aan onwetendheid.

Leden beseffen niet dat het lidmaatschap een jaarverplichting is waar zij aan gebonden zijn. Bestuurders doen er goed aan om leden over hun plichten te informeren en ook de regels over opzegging duidelijk te communiceren.

Kortere opzegtermijn

Een bestuur wil niet elke keer over persoonlijke kwesties moeten oordelen als leden tussentijds willen stoppen. Daarom kan worden besloten voor een opzegging per half jaar of desnoods per kwartaal. Zo komt de club leden die weg willen tegemoet en zijn de kosten van de bond gedekt.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant