De inning van contributie in deze coronatijd

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub helemaal dicht voor sporten, vergaderingen of trainingen.

De club is ineens dicht, geen activiteiten, vergaderingen of trainingen. Menig lid denkt nu dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij geld terug kan vorderen. Maar dat is niet zo.

 

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. 

Lidmaatschap versus overeenkomst

De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Contributie blijft verschuldigd

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

Wanprestatie en overmacht

Een sportschool werkt met een overeenkomst. Het is dan bepalend wat er in deze overeenkomst staat. En er bestaan dan wel rechten en plichten. Als een sportschool zijn verplichtingen niet nakomt, dan levert dit in beginsel wanprestatie op.

Het kan echter zo zijn dat er sprake is van overmacht. Of de sportschool daar een beroep op kan doen, moet van geval tot geval bekeken worden.

Eerst een ledenvergadering

Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die kan een club in deze coronatijd beter even niet ‘offline’ houden.

Opschorten inning van contributie

De club kan via de ALV besluiten om de inning van contributie vanwege bijzondere omstandigheden op te schorten. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.