Brancherapport sportverenigingen in Nederland

Het Mulier Instituut heeft in het Brancherapport sportverenigingen de actuele situatie van de sportclubs in Nederland in kaart gebracht.

Het Mulier Instituut heeft in het Brancherapport sportverenigingen de actuele situatie bij sportclubs in kaart gebracht. Zo’n 30% van de Nederlanders blijkt lid te zijn van één van de ruim 26.000 sportclubs.

 

Sport wordt minder vaak via een club beoefend dan voorheen. Is de sportvereniging daarmee een symbool geworden van vergane tijden of juist springlevend?

Beleid en ambities

Het Brancherapport sportverenigingen geeft antwoord op de vraag hoe het staat met de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie en financiën. Kunnen clubs hun maatschappelijke ambities wel goed realiseren en zijn zij toegankelijk voor iedereen?

Het brancherapport biedt een (cijfermatig) overzicht voor iedereen die beleid maakt voor sportclubs of clubs wil ondersteunen.

Sport verbindt

In het Nationale Sportakkoord spelen sportverenigingen een belangrijke rol. Het verbindende vermogen van sport is een belangrijke maatschappelijke meerwaarde en clubs vormen hierbij een onmisbare pijler.

De sport staat er nu goed voor, maar zonder een flinke inspanning is achteruitgang niet ondenkbaar. Het Brancherapport sportverenigingen staat stil bij de werking van sportclubs maar ook bij hun veerkracht.

Inzichten uit het rapport

 clubs krijgen geleidelijk steeds meer leden, gemiddeld 184. Zo’n 38% van de verenigingen heeft minder dan 50 leden en maar 9% heeft er meer dan 500;
 verenigingsbesturen vergrijzen en bestaan voor 29% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd van bestuursleden is 54 jaar;
 circa 54% van de clubs werkt alleen maar met vrijwilligers en slechts 32% heeft betaalde medewerkers. De vrijwillige inzet blijft dus cruciaal en toch heeft een minderheid van de clubs een vrijwilligersbeleid.

Steeds meer samenwerking

 zo’n 70% van de verenigingen heeft thans geen financiële zorgen. De meeste clubs bleven ondanks krimp en recessie – zij het soms met moeite – toch doordraaien.

 sportverenigingen gaan steeds meer samenwerken met scholen, andere organisaties en gemeenten die zich realiseren dat clubs ook kansen bieden om andere beleidsterreinen te ondersteunen;
 ongeveer 80% van de clubs introduceerde in 2016 nieuwe sportactiviteiten en ruim 50% werkte aan flexibele lidmaatschapsvormen.

Verenigingsondersteuners

 om kwetsbare burgers naar de clubs te krijgen kunnen verenigingen veel hebben aan de steun van buurtsportcoaches of verenigingsondersteuners;
 sportclubs missen vaak de kennis en expertise om met mensen te werken die sociale problemen hebben. In 2015 gold dat voor ruim 50% van de trainer/coaches.

Dit Brancherapport sportverenigingen is dus een nuttig overzicht voor iedereen die sportclubs (beleidsmatig) wil ondersteunen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.