Clubbestuurders moeten seksueel misbruik gaan melden

Alleen clubbestuurders zullen straks worden verplicht om seksueel misbruik in een centraal systeem te melden

Alleen clubbestuurders van een vereniging krijgen een verplichting seksueel misbruik te melden. Dat staat in het aangepaste plan van aanpak dat NOC*NSF op 14 mei aan zijn leden heeft voorgelegd.

 

Het verplicht melden van vermoedens van misbruik was een van de speerpunten van de Commissie De Vries. Deze commissie deed onderzoek naar misbruik binnen de sport.

Uitsluitend voor clubbestuurders

De commissie pleitte voor een algehele meldplicht voor de sport. Maar NOC*NSF is er nu voorstander van dat een meldplicht uitsluitend voor clubbestuurders gaat gelden. Voor anderen zoals slachtoffers, teamgenoten, ouders en stafleden wil de sportkoepel een meldverantwoordelijkheid.

Weinig doordachte aanbeveling

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht hielp NOC*NSF met het opstellen van de nieuwe regels. “Hoewel dit voorstel een breuk betekent met de belangrijkste aanbeveling uit het rapport. kan de sportkoepel niet anders.”

“De aanbeveling was te weinig doordacht en de commissie heeft te weinig oog gehad voor de organisatiestructuur van de sport. Dit heeft de sport nu met de nieuwe regels gecorrigeerd.”

Onwenselijk

Gewone leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Deze houdt in dat, indien er een vermoeden is, er bij het bestuur een melding moet worden gedaan. Tenzij dit van iemand niet verwacht kan worden. Olfers: “Het is onwenselijk dat voor alle leden, waaronder minderjarigen, slachtoffers of vertrouwenspersonen in de sport, een meldplicht geldt.

Kundig behandelen

De taskforce van NOC*NSF heeft ervoor gekozen alleen een plicht op te leggen aan clubbestuurders. “Van hen mag namelijk worden verwacht dat zij invulling geven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Hieronder valt ook het kundig behandelen van meldingen. Zij behoren als professionals ook te weten wat wel en niet is toegestaan.”

Meldingen bijhouden

Behalve een meldplicht moet er ook een monitoringsysteem komen waarin alle meldingen bijgehouden worden. Er moet meer voorlichting komen en iedere twee jaar moet opnieuw onderzocht worden hoe het staat met de bestrijding van ontucht in de sport. De leden van NOC*NSF hebben op 14 mei tijdens de algemene vergadering over de voorstellen gestemd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.