Hoe zit het met aansprakelijkheid van clubbestuurders

Sportverenigingen leunen op vrijwilligers en bestuursleden die – vaak verregaande – beslissingen moeten nemen. “Maar clubbestuurders realiseren zich niet altijd voldoende welk risico op aansprakelijkheid zij tijdens hun bestuurswerk lopen”, stelt de SWS.

Ondanks hun toewijding worden sportbestuurders met enige regelmaat aansprakelijk gesteld op basis van vermeend onbehoorlijk bestuur.

Een clubbestuurder is aansprakelijk wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem of haar daartoe geen ernstig verwijt gemaakt kan worden. Behoorlijk of onbehoorlijk bestuur staat niet gedefinieerd in de wet maar wordt door de rechter geïnterpreteerd aan de hand van concrete situaties.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

De interne aansprakelijkheid van een bestuurder of bestuur, betreft de aansprakelijkheid tegenover de vereniging. In de praktijk komt het weinig voor dat iemand die zich heeft ingespannen voor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Bestuurdersaansprakelijkheid kan echter een rol spelen wanneer:

  • het bestuur nalaat een boekhouding bij te houden
  • de jaarrekening te laat wordt opgemaakt of deze een misleidende voorstelling geeft van de clubpositie;
  • Een subsidie wordt toegekend maar aan de voorwaarden niet wordt nagekomen;
  • Er verplichtingen worden aangegaan waarvan mocht worden aangenomen dat de club deze niet kan nakomen;
  • De vereniging met een leverancier in zee gaat waarvan bekend is dat deze niet gespecialiseerd en/of voldoende betrouwbaar is;
  • De (schade)verzekeringen (!) na investeringen niet worden aangepast;
  • Het handelen van het bestuur in strijd is met de clubstatuten.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van externe bestuursaansprakelijkheid gaat het om externe partijen die een relatie hebben met de vereniging. De vereniging kan door deze partijen worden aangesproken. Er zal uitsluitend sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid indien een clubbestuurder opzet, grove schuld of roekeloosheid kan worden verweten.

Aansprakelijkheid is te verzekeren

Om als vrijwilliger toch met een gerust hart een verenigingstaak te kunnen vervullen, is het nuttig om na te gaan in hoeverre de risico’s kunnen worden beperkt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan een club zelf doen of via een collectieve verzekering via de sportbond.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.