Schenktijd in sportkantines Den Helder tot 24:00 uur

De nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) geeft de gemeente Den Helder meer mogelijkheden om lokaal invulling te geven aan het alcoholbeleid en om alcoholgebruik onder jongeren min of meer te reguleren. Toch wil Den Helder de schenktijd in sportkantines tot middernacht toestaan.

Schenktijd in sportkantines Den Helder tot 24:00 uurVerordening
De nieuwe DHW verplicht gemeenten via een verordening de alcoholverstrekking in paracommerciële inrichtingen zoals buurthuizen en sportverenigingen te regelen. Hierin worden onder meer de schenktijden voor alcohol houdende dranken vastgelegd.

Den Helder lijkt de schenktijd in sportkantines en andere paracommerciële instellingen gelijk te willen trekken en beperken, op weekdagen van 17:00 tot 24:00 uur en op zaterdagen en zondagen van 15:00 tot 24:00 uur. De ‘happy hours’ zullen in de nieuwe verordening niet meer worden toegestaan om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan.

Problemen
In een eerste reactie geeft Ron Ippen, voorzitter van KHN – Den Helder, aan dat nog stuurgroepoverleg met de gemeente zal plaatsvinden. “De vaststelling van de schenktijd in sportkantines zal ook in lijn moeten zijn met het Helderse beleid rond alcoholverstrekking aan jongeren. Sportverenigingen zijn niet bij uitstek de meest geschikte plaatsen om tot 24:00 uur alcohol te blijven schenken. Als spelers daar ’s nachts naar buiten rollen, krijgt de horeca onmiddellijk de problemen binnen”, aldus Ippen.

Toezicht
De nieuwe DHW bepaalt ook dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het toezicht op de naleving van de regels. Volgens burgemeester Koen Schuiling is na onderzoek gebleken dat die naleving nu niet in orde is. “Nog teveel jongeren slagen erin alcoholische drank te kopen terwijl ze daarvoor te jong zijn”, aldus Schuiling.

Toegangsstop
Den Helder kiest voor zoveel mogelijk eenduidigheid. “Vorig jaar hebben we voor de horeca een toegangsstop om 02:00 uur afgesproken om het uitgaansleven te vervroegen. Het is nog te vroeg om definitief vast te stellen of deze nieuwe aanpak werkt. Het nieuwe alcoholbeleid van de gemeente Den Helder wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd”, aldus Schuling.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten