Hulp NOC*NSF rond alcoholbeleid voor sportclubs

NOC*NSF biedt sportclubs via meerdere 'instrumenten' hulp om het alcoholbeleid samen met de gemeente verantwoord vorm te geven

De banken en tafels op de sportclubs staan weer op de terrassen. En het mooie weer nodigt uit om net iets langer dan anders op de club te blijven hangen. Het moment om het alcoholbeleid wat op te frissen. 

 

Verantwoordelijke clubs moeten blijven proberen om het alcoholgebruik in te dammen. Want teveel drinken is op sportclubs vaak nog steeds een hardnekkig probleem.

Bron van zorg

Alcoholmisbruik onder jongeren blijft een grote bron van zorg. Daarom is NOC*NSF actief betrokken bij het vestigen van de norm dat er geen alcohol wordt geschonken aan bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

De Drank- en Horecawet (DHW) is alweer een aantal jaren van kracht. De wet biedt clubs en gemeenten kansen voor een bruikbaar schenkbeleid. Deze wet dwingt een goede naleving van de leeftijdsgrenzen af.

Stelling rond alcoholbeleid

De sportwereld in Nederland neemt duidelijk stelling waar het gaat om het alcoholbeleid voor jongeren onder de 18 jaar. Deze groep mag in de kantine geen alcohol kopen. En voor de groep daarboven moet worden voorkomen dat zij onder invloed vanuit de club in de auto stappen.

Hulp voor sportclubs

Clubs worden met een scala van toepassingen vanuit NOC*NSF en andere organisaties geholpen. Deze kunnen zowel de club als gemeente helpen om tot een verantwoord schenkbeleid te komen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):

 een protocol voor de omgang met alcohol tijdens clubfeesten;
 stickers met de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol op clubs;
 een model bestuursreglement voor de omgang met alcohol in sportkantines;
 een modelverordening om oneerlijke horeca mededinging tegen te gaan;
 de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)
 de reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA
 tapruiters en cashless betalen als instrumenten voor leeftijdscontrole

Nauwelijks overtredingen

De toepassing van deze ondersteuning door sportclubs verdient echt aanbeveling. Want uit gegevens van de NVWA is gebleken dat er bij clubs die van deze ondersteuning gebruik hebben gemaakt, nauwelijks overtredingen zijn geconstateerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.