DHW ondersteuning gemeenten via Flexambt

Het bureau Flexambt is gespecialiseerd in beleidsadvisering van gemeenten o.a. op het gebied van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Elke gemeente is anders en de DHW-controle en -handhaving in de ene gemeente verschilt wezenlijk van andere gemeenten die hun handhavingsbeleid uitsluitend op feiten bijstellen.

Flexambt levert informatie over DHW gerelateerde ontwikkelingen en een uiteenzetting voor de gemeentelijke organisatie door de gemeenteraad, commissies en collegeleden te informeren.

Handhavingsbeleid op maat

Het bedrijf helpt bij het opstellen van effectief DHW-handhavingsbeleid op maat. De juridische beleidsmedewerkers verzorgen, samen met de gemeente, handhaafbaar beleid met alle gewenste aspecten.

Analyse

Voor effectieve handhaving moeten gemeenten precies weten waar zich problemen voordoen, waar de jongeren zich ophouden en waar zij alcohol nuttigen of overlast veroorzaken. Samen met de afdeling Sociale Zaken kan een analyse worden gemaakt van het alcoholgebruik zodat kan worden bepaald hoe en waar handhavingscapaciteit nodig is.

Nalevingsonderzoeken

Flexambt verricht ook nalevingsonderzoek zodat gemeenten exact te weten komen welke alcoholverstrekkers de controle op de wettelijke leeftijdgrens correct uitvoeren of niet. Deze onderzoeken zijn al in diverse gemeenten uitgevoerd. Het bedrijf ondersteunt ook de opzet van samenwerkingsprojecten tussen gemeente, de horeca en de politie.

DHW-preventie- en handhavingsplan

Iedere gemeente dient te beschikken over een DHW-preventie- en handhavingsplan. Flexambt helpt bij het opstellen daarvan en zorgt ervoor dat er geen vraagstukken onbelicht blijven. Alle betrokkenen worden geraadpleegd zodat het beleidsplan breed gedragen wordt en Flexambt stelt het beleidsplan zo op dat gemeenten eenvoudig zelf beleidswijzigingen kunnen aanbrengen.

Mystery guests

Veel gemeenten onderzoeken en handhaven in regionaal verband uit kostenoverwegingen. Daarin kunnen opsporingsambtenaren natuurlijk posten om te kijken of er alcohol aan jongeren wordt verkocht maar deze werkwijze is duur. Flexambt ondersteunt controle via inschakeling van mystery guests en met juridisch beleidsmedewerkers die ruime ervaring hebben binnen de gemeente en overheid.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.