E-learningmodule IVA ontwikkeld door NOC*NSF

Volgens de Drank- en Horecawet (DHW) moet er in sportkantines altijd een vrijwilliger aanwezig zijn die een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken heeft gevolgd. NOC*NSF heeft een E-learningmodule IVA opgesteld die verenigingen gratis kunnen gebruiken als er in de kantine alcohol wordt geschonken.

E-learningmodule IVA ontwikkeld door NOC*NSFIVA schenken
In Nederland zijn circa 12.500 sportverenigingen met een eigen kantine. Een belangrijke administratieve last van de DHW is voor hen de Instructie Verantwoord Alcohol schenken die aan barvrijwilligers die alcohol schenken moet worden gegeven. Hiervoor is nu online een e-learningmodule IVA beschikbaar.
.
Trainers
Voorheen regelden sportvereniging zelf een IVA voor haar leden. Vaak huurden zij hiervoor trainers van sportservicebureaus in, of deden een beroep op medewerkers van instellingen uit de verslavingszorg. De kosten daarvoor lagen gemiddeld tussen de 250 en 300 euro. Vaak nam de gemeente deze kosten op zich of doet dit nog steeds.

Vrijwilliger
Een andere optie om barvrijwilligers te instrueren, is om iemand uit de vereniging met een diploma ‘sociale hygiëne’ de cursus te laten verzorgen. Nadeel daarvan is dat de kwaliteit van dergelijke trainingen sterk wisselt en de registratie van de deelnemers niet optimaal is. Dit laatste kan bij een controle van de gemeente tot problemen leiden. Bovendien wordt een vrijwilliger extra belast met het geven van deze training.

Om enerzijds de kwaliteit van de IVA te borgen en anderzijds de administratieve lasten van de IVA te verminderen, is NOC*NSF samen met een aantal sportbonden dit project gestart en inmiddels zijn er al meer dan 40.000 IVA-certificaten aan barvrijwilligers verstrekt. Wat hebben ze gedaan?

E-learningmodule IVA
NOC*NSF heeft de e-learningmodule IVA ontwikkeld om sportverenigingen daar kosteloos gebruik van te laten maken. Op de website van NOC*NSF en de sportbonden staat wat een (potentiële) barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te schenken. Zodra deze de informatie tot zich heeft genomen kan hij of zij een test doen. Als de tets met goed gevolg is afgelegd (minimaal 16 van de 20 vragen goed) krijgt de barvrijwilliger een IVA-certificaat op naam. In de lesstof wordt o.m. aandacht besteed aan:

 • alcohol en leeftijdsgrenzen
 • de schade die alcohol toe kan brengen aan hersenen van jongeren
 • diverse praktijksituaties die een barvrijwilliger kan tegenkomen
 • het ‘nee’ verkopen aan personen die te jong zijn om alcohol aan te schenken

Om een goede inhoud te waarborgen, zijn de bonden en NOC*NSF bij het ontwikkelen van de online IVA geadviseerd door het Trimbos-instituut, de organisatie die onder meer onderzoek doet naar verslavingszorg. Het online IVA-project is gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Wat heeft het programma uiteindelijk opgeleverd?

 • Geen kosten meer voor verenigingen voor het inhuren van (externe) trainers
 • Laagdrempelige instap voor deelnemers
 • Instructie van de stof is tijd- en plaatsonafhankelijk
 • een IVA-certificaat blijft geldig bij vertrek naar een andere sportvereniging
 • Het kwaliteitsniveau is bij alle aangesloten sportverenigingen identiek
 • De registratie van certificaathouders is eenvoudig aan te passen
  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant