Slechte prestaties clubkantines in Alcoholmanifest

“De prijs van alcoholhoudende dranken moet omhoog en het aantal locaties waar deze gekocht kunnen worden moet omlaag.” Dat schrijven elf organisaties die dagelijks te maken hebben met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in een Alcoholmanifest. Ook zou er niet langer reclame voor drank moeten worden gemaakt.

De afgelopen jaren is er volgens de organisaties, waaronder het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, winst geboekt door het terugdringen van het gebruik van drank door jongeren onder 16 jaar.

Beperking openingstijdenregime

Adequate handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar en beperking van het openingstijdenregime voor de commerciële en para commerciële horeca zoals sportkantines, kunnen volgens de opstellers van het Alcoholmanifest bijdragen aan de noodzakelijke beperking van de beschikbaarheid van alcohol.

Alcoholmanifest doet tien aanbevelingen

De elf organisaties hebben in het alcoholmanifest een lijst van tien aanbevelingen vermeld die de effectiviteit van het alcoholbeleid in Nederland zou moeten verbeteren:

  1. Introduceer een minimum consumentenprijs per eenheid alcohol;
  2. Beperk de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken;
  3. Kopieer het succes van het tabaksbeleid en verbied alcoholreclame en -sponsoring;
  4. Maak publieke bewustwordingscampagnes structureel onderdeel van het alcoholbeleid;
  5. Besteed extra aandacht aan kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen;
  6. Onderzoek ernst en omvang van de schade die drinkers anderen bezorgen;
  7. Ontwikkel richtlijnen voor de toezichts- en handhavingstaak van gemeenten;
  8. Pas de Drank- en Horecawet aan zodat alcoholbeschikbaarheid wordt beperkt en handhaving verbetert;
  9. Stel budget beschikbaar voor – en stimuleer beschikbaarheid van – alternatieven voor alcoholgebruik
  10. Formuleer een nieuw nationaal alcoholbeleidsplan.

Naleving nog steeds slecht

Sinds 1 januari 2013 moeten gemeenten toezien op de naleving van de Drank- en Horecawet. Daarmee blijkt het echter nog steeds slecht gesteld. In slechts 36% van de aankooppogingen van alcoholhoudende dranken wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar door alcoholverstrekkers gerespecteerd. En met een percentage van 16,7% scoren sportkantines al helemaal slecht. Het Alcoholmanifest doet weliswaar aanbevelingen maar de gevolgen voor sportclubs zijn vooralsnog niet bekend.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.