Almelo heeft onvoldoende DHW controle-uren

Hoe gaat de gemeente Almelo haar sportverenigingen en horecagelegenheden controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet? Naar het zich laat aanzien lijkt Almelo, met slechts 1.250 beschikbare controle-uren op jaarbasis, de mankracht te missen om deze controle goed uit te voeren.

Almelo heeft te weinig uren beschikbaar om de controle op de naleving van Drank- en Horecawet goed te kunnen uitvoeren.Keuzes
Er moeten door de gemeenteraad keuzes worden gemaakt stelt het college van burgemeester en wethouders van Almelo. In het politieke beraad na het zomerreces, op 26 augustus as., zal precies worden aangegeven welke keuzes de gemeenteraad heeft m.b.t. de ureninvulling voor de controle op de naleving van de wet.

Hotspots
Over criteria bij de handhaving als gevaar voor de persoonlijke gezondheid door (overmatig) drankgebruik en verstoring van de openbare orde zal weinig discussie zijn. De prioritering van de controles zal deste meer punt van aandacht worden. Het college van B&W wil namelijk gaan controleren op hotspots, dus juist op die plaatsen waar een overtreding van de regels verwacht wordt.

Onvoldoende mensuren
De controle van het verbod op alcohol drinken door jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, staat flink ter discussie want de gemeente heeft onvoldoende mensuren beschikbaar om voor 100% te kunnen controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Vermoedelijk zal worden gekozen voor steekproefsgewijze controle, want met 1.250 beschikbare controle-uren, verdeeld over drie toezichthouders, is een 100% dekking onmogelijk.

70 werkdagen
De afdeling stadstoezicht van de gemeente Almelo heeft berekend dat in ongeveer 560 uur (circa 70 werkdagen) steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden. Verdeeld over de drie toezichthouders (de zogenaamde controleurs openbare ruimte die deze vorm van controle als neventaak hebben) betekent dat 187 uur (of circa 23 werkdagen) per controleur per jaar.

Naar schatting van de afdeling stadstoezicht hebben de controleurs jaarlijks nog eens hetzelfde aantal uren nodig voor de voorbereiding en de administratieve afwikkeling van de steekproeven die zij zouden moeten gaan houden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.